Върни се горе

Заместник-министърът на здравеопазването д-р Петко Салчев ще изнесе презентация на тема “Новите предизвикателства пред реформата на здравеопазването в Република България” по време на Петата кръгла маса с членове на Правителството, организирана от “The Economist Conferences”. Тя ще се състои във вторник, 24 февруари, в хотел “Шератон”.

Кръглата маса ще протече под формата на отделни семинари, на които бизнес лидери, главни изпълнителни директори, генерални директори, ръководители на функционални звена, регионални мениджъри за Централна и Източна Европа и за България ще дискутират с представителите на правителството въпроси, свързани с изграждането на по-добра бизнес среда.

Сред основните въпроси, които ще се разискват на форума, са следващите стъпки в политиката на правителството по отношение на реформите за изграждането на по-добра бизнес среда; присъединяването към Европейския съюз и възможностите за по-бърз икономически растеж; създаването на подходящи условия за работа на българския бизнес през следващите две години, възможностите за значително облекчаване на фискалната политика и др.

В рамките на кръглата маса във вторник, от 16.45 часа ще се проведе паралелна сесия по проблемите на здравеопазването, на която заместник-министърът на здравеопазването д-р Петко Салчев ще представи “Новите предизвикателства пред реформата на здравеопазването в Република България”. Ще бъдат разисквани теми, свързани със здравния статус на населението, хода на здравната реформа, промените в болничното финансиране, развитието на фармацевтичния пазар, приоритетите в здравната политика през следващите години с оглед очакваното присъединяване към Европейския съюз и други.

След приключването на кръглата маса ще ви предоставим пълния текст на презентацията на д-р Петко Салчев.

Сподели в: