Върни се горе

Днес, 25 август, в Министерството на здравеопазването се състоя среща между заместник-министър д-р Петко Салчев и г-н Майк Ханкок, депутат от Великобритания и член на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, докладчик на Комисията по социални въпроси. България е член на Асамблеята от 1992 г. и активно участва в нейната работа.

Г-н Ханкок е на посещение в нашата страна във връзка с подготвянето на доклад за децата, настанени в институции. Депутатът се интересува от условията, в които живеят и се развиват децата, лишени от родителска грижа, някои от които са с увреждания и се отглеждат в домове за медико-социални грижи за деца.Г-н Ханкок беше информиран за реда за настаняване и начина на отглеждане на деца до тригодишна възраст в институциите, които са на подчинение на Министерството на здравеопазването. Майк Ханкок се запозна с приоритетите в грижи за децата, както и с политиката за превенция на изоставянето и реинтеграция на децата в общността, което е важна част от държавната политика за закрила на децата.

Сподели в: