Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 13243 случая на остри заразни заболявания срещу 22169 за предходната.

Общата заразна заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 88,11 на 10000 срещу 145,19 на 10000 за предходната седмица или като брой случаи са 12432 срещу 20975 за предходната седмица. Отчетеният рязък спад в заболяемостта се дължи до голяма степен на наличието на четири последователни почивни дни през които търсенето на лекарска помощ и регистрацията на нови случаи бе значително по-ниска.

Към 09.03.2005 г. респираторната заболяемост се задържа все още висока в няколко области в Североизточна България – Силистра, Добрич и Търговище. В останалите региони случаите на грип намаляват и като цяло страната излиза от състоянието на грипна епидемия.

Същевременно в по-големите градове се отчита увеличение на случаите на респираторни инфекции. По данни на вирусологичната лаборатория на Националния център по заразни и паразитни болести все още най-често се изолира грипен вирус А (Н3N2) Уелингтон – основен причинител на тази годишната грипна епидемия, а също и щамът на грипния вирус А (H1N1) Нова Каледония. Данните към момента не дават основание да се счита че е налице втора грипна вълна, а по скоро на фона на отслабеният имунитет на населението след прекараната грипна епидемия има условия за по-широка циркулация на други грипни и респираторни вируси. Техният потенциал за предизвикване на епидемично разпространение е значително по-малък и не се очаква достигане на високи стойности на заболяемостта.

Чревни инфекции:

Регистрираните случаи са както следва:

- вирусни хепатити – 68 случая срещу 93 за предходната седмица

- дизентерия – 11 случая срещу 28 за предходната седмица

- салмонелози – 1 случая 3 срещу за предходната седмица

- колиентерити – 1 случая срещу 15 за предходната седмица

- ентероколити – 252 случая срещу 283 за предходната седмица

Въздушно-капкови инфекции:

Регистрирани са 79 случая на скарлатина срещу 138 за предходната седмица. Случаите на варицела са 320 срещу 532, на епидемичен паротит – 2 срещу 2 случая и рубеола – 32 срещу 42 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморгична треска, Марсилска треска и Ку-треска. Случаите на Лаймска борелиоза са 2 срещу 4 за предходната седмица.

През седмицата не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: