Върни се горе

В ромския квартал „Нов път” във Видин започва да работи четвъртият в страната ромски здравно-социален център. Той бе открит от министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски в събота, 14 октомври.

Центърът е изграден със средства по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и се управлява от Сдружението на ромските жени и деца „Надежда”, Видин, което е подполучател по програмата. За ремонта на центъра и за необходимото битово и офисоборудване Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” е предоставила близо 13 000 долара. Сдружението на ромските жени и деца „Надежда” стопанисва и мобилен медицински кабинет, закупен и оборудван със средства на Програмата, чрез който се предоставят безплатни медицински услуги на терен, консултиране и тестване за ХИВ/СПИН, сифилис, хепатит В и С.

Услугите, които ще предлага Здравно-социалният център във Видин, са свързани с обучение на здравно-образователни и лидерски групи, индивидуални здравни консултации и насочване към здравни и социални служби. Екипът на Сдружение на ромските жени и деца „Надежда” е съставен почти изцяло от представители на ромската общност и досега е организирал обучения на неформални младежки лидери от общността, завършени успешно от 20 участника. Проведени са и образователни курсове за придобиване на здравни знания и социални умения, завършени от 70 представители на ромската общност в града.

От стартирането в началото на 2004 г. на Програмата “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” досега за дейности сред малцинствените групи са изплатени 665 895 долара. През тази година на 10 неправителствените организации - в Бургас, Благоевград, Варна, Видин, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Стара Загора, София и Хасково, са предоставени средства в размер на 184 740 долара. В десетте обхванати общини живеят около 115 000 роми.

По Компонент 5 „Превенция на ХИВ сред ромски общности” на програмата от началото на 2006 г. до август с услуги са обхванати 15 528 души. 1127 ромски младежи са преминали успешно през здравно-образователни и лидерски групи за развитие на социални умения, като около 300 от тях към момента работят като обучители на своите връстници. В създадените 10 местни екипа към общините бяха обучени непрофесионалисти от ромската общност, към които в момента работят 82 човека, а над 100 човека от ромската общност бяха обучени като сътрудници на терен.

Активна работа е извършена и по създаването на подходяща инфраструктура в бедните и лишени от служби ромски квартали. Извършен бе ремонт на 4 сгради и помещения в градовете Бургас, Варна, Видин и Стара Загора, които вече функционират като Здравно-социални центрове в ромските махали. В Пазарджик в момента тече процес по изграждането на такъв център. По Програмата се поддържат и Здравно-образователните центрове в София, Сливен и Пловдив. Местните неправителствени организации работят за промяна на нагласите в общността, здравна просвета и превенция на заболяванията, предавани по полов път, за улесняване на достъпа на представителите на ромското малцинство до здравни и социални служби.

Оборудвани бяха и мобилни медицински кабинети за работа в ромската общност в Бургас и Видин на обща стойност 49 181 долара. Всички неправителствени организации - подизпълнители получиха и медикаменти за безплатно лечение на полово-предавани инфекции сред най-уязвимите групи. За извършените прегледи и лечение от медицински екипи са заплатени 19 000 долара.

Предвижда се в рамките на програмата „Превенция и контролна ХИВ/СПИН” дейността на изградените здравно-социални центрове, предлагащи услуги чрез обучените ромски екипи, да бъде разширена в посока на усвояване и реализиране на програми от ключова важност за преодоляването на негативните фактори в ромска общност като детско и майчино здравеопазване; други здравни програми като превенция и контрол на туберкулозата, превенция на употреба на наркотици и др., както и успешни модели за включване на родителите в процеса на приспособяването на децата към изискванията на образователната система; услуги за професионално ориентиране и реализация на пазара на труда.

Сподели в: