Върни се горе

В областта на взаимното признаване на дипломи и професионални квалификации Република България е предприела и предприема необходимите мерки за синхронизиране на националното законодателство с актовете на Европейския съюз.

Една от основните задачи, която предстои е да се постигне ясно разграничаване между академичното и професионално признаване чрез изменение и допълнение на Закона за висшето образование и Закона за професионалното образование и обучение, както и с приемането от Народното събрание на законопроекти, регулиращи признаването на квалификации в областта на професиите адвокат, архитект, както и медицинските професии (така наречените регулирани професии).

В момента в Министерство на здравеопазването се създава звено, отговарящо за взаимното признаване на дипломи, сертификати и други доказателства за официална квалификация по медицинските специалности, съгласно изискванията на директива 93/16 ЕЕС.

На този етап дипломите на българските медицински специалисти се признават предимно в страни от арабския свят –Либия, Тунис, Йемен, Сирия, Мароко, Алжир, Ангола, Ливан, Обединени Арабски Емирства, Кувейт, Мозамбик, Етиопия, Нигерия. Имаме подписани Спогодби за признаване на дипломи с Украйна, Молдова, Македония и др. В Италия се признават индивидуално дипломите на медицинските сестри и акушерките, след разглеждането им според процедура в Министерство на здравеопазването на страната.

Друга възможност за упражнявяне на лекарска професия в момента има в Обединеното кралство, което е дало съгласие изпитите, които се провеждат за кандидати за упражняване на медицинска професия на територията на Обединеното кралство да се провеждат в 5 страни. Тази година за първи път е решено провеждането на тези изпити да се извършва в България, която е единствената страна от Централна и Източна Европа.

Сподели в: