Върни се горе

В събота, 26 ноември, в 9.00 часа заместник-министърът на здравеопазването д-р Атанас Додов ще открие Втората национална конференция по проблемите на ХИВ/СПИН с международно участие, която се провежда в хотел „Тримонциум” в Пловдив.

Националната конференция се организира от Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” при Министерство на здравеопазването и Националния център по заразни и паразитни болести.

На конференцията за първи път ще бъдат представени данни от изследванията за антиретровирусна резистентност на ХИВ-серопозитивни лица у нас, които получават специфична терапия, както и данни за разпространението на различни ХИВ варианти в България.

Гост-лектор на Втората национална конференция е проф. Джоеп Ланге, директор на Националния център по терапия и оценка на ефективността от лечението на СПИН към университета в Амстердам, Холандия (NATEC). Той ще изнесе лекция на тема „Съвременен терапевтичен подход при СПИН. Поведение при резистентни пациенти”.

Министерство на здравеопазването всяка година осигурява медикаменти за специфична антиретровирусна терапия на хората, живеещи с ХИВ/СПИН, които за 2005 г. са на обща стойност 3 523 840 лв.

В разработената нова Наредба за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване МЗ нормативно обезпечава децентрализацията на лечението на хората, живеещи с ХИВ/СПИН. С влизането на наредбата в сила от 2006 г. доставката на антиретровирусни медикаменти ще се извършва не само в Инфекциозна болница в София, както досега, а и в новооткритите сектори в болница „Св. Марина” във Варна и в болница „Св. Георги” в Пловдив.

В работата на конференцията ще участват д-р Тонка Върлева, директор на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, чл.-кор. проф. Богдан Петрунов, директор на Националния център по заразни и паразитни болести, проф. Христо Тасков, председател на Експертния съвет по СПИН към Министерство на здравеопазването и заместник-директор на Националния център по заразни и паразитни болести, д.м.н. проф. Иван Миланов, директор на СБАЛНП „Св. Наум”, София, д-р Данаил Бешков, завеждащ Националната потвърдителна лаборатория по СПИН към НЦЗПБ, г-жа Маноела Грозданова, програмен директор на UNAIDS за България, лекари инфекционисти и имунолози от страната.

Сподели в: