Върни се горе

По данни, постъпващи в Съвета по сигурност и управление при кризи в Министерството на здравеопазването, няма промяна по отношение на отоплението на лечебните заведения за болнична помощ в страната от 12 януари 2009 г. Болниците нямат съществени проблеми с отоплението, което да е свързано с влошаване на медицинското обслужване на населението.

Съветът по сигурност и управление при кризи в Министерството на здравеопазването поддържа оперативна връзка с Регионалните центрове по здравеопазване и болниците. Ежедневно се събира информация за състоянието на лечебната мрежа. Всички действия на министерството целят да не се допусне влошаване на качеството на медицинското обслужване.

Сподели в: