Върни се горе

Днес, 15 октомври, се проведе заседание на Висшия медицински съвет. В дневния му ред бяха включени две точки. Първата бе обсъждане на проект за решение относно разглеждането от Висшия медицински съвет на предложенията за награждаване с високи държавни отличия на лекари, стоматолози и други специалисти от системата на здравеопазването. Втората точка бе по искане на ректорите на висшите медицински училища - разглеждане на въпроси, свързани с откриването на Медицински факултет към СУ “Св. Климент Охридски”.

Министърът на здравеопазването Славчо Богоев предложи Висшият медицински съвет да разглежда предложенията за награждане с високи държавни отличия на лекари, стоматолози и други специалисти от системата на здравеопазването. Работна група от Висшия медицински съвет ще разработи и предложи на министъра единни критерии за определяне на специалистите от здравеопазването, които да бъдат отличени с висшите държавни награди.

Висшият медицински съвет взе решение, че застава зад запазване на целостта на Медицинския университет – София.Съветът не подкрепя действия, които биха дестабилизирали системата на висшето медицинско образование. Според членовете му всяко действие, което засяга висшето медицинско образование, трябва да бъде поставяно на обсъждане и обществен дебат.

Висшият медицински съвет не счита за целесъобразно разкриването на нов медицинския факултет в страната на настоящия момент.

Висшият медицински съвет е експертен консултативен орган към министъра на здравеопазването, който е и негов председател. Съветът се състои от 24 членове - по равен брой представители на висшите медицински училища, съсловните организации и Министерството на здравеопазването.

Сподели в: