Върни се горе

В България в момента не съществува ситуация, която да носи непосредствена заплаха за хората от зараза с птичи грип. Ветеринарномедицинските служби и здравните органи имат готовност за действия при евентуално възникване на огнище на птичи грип у нас. Това заявиха министрите на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски и на земеделието и горите г-н Нихат Кабил по време на заседанието на Кризисния щаб за посрещане на евентуална грипна пандемия, която се проведе в понеделник, 9 януари.

Кризисният щаб направи преглед на актуалната обстановка в страната, обсъди предприетите до момента мерки, както и предстоящите действия от ветеринарномедицинската и здравната мрежа за действие при евентуално възникване на огнище на птичи грип у нас.

Представена бе актуална информация за разпространението на вируса в Турция. Официално Световната здравна организация съобщава за 6 потвърдени лабораторно случаи на заболяване сред хора в Турция (три деца от които са починали) и около 30 пациенти, приети за наблюдение със симптоми, подобни на H 5 N 1 инфекция. Установени са 3 случая в Анкара, а в Истанбул е открито огнище на птичи грип, въведена е карантинна зона и са предприети необходимите мерки.

Първоначалните данни от работата на смесената експертна група, съставена от специалисти на Европейската комисия, СЗО и Европейския център за контрол на заболяванията са, че основният механизъм за предаване на вируса на хората е бил прекият и тесен контакт със заболели и мъртви птици.Все още няма доказателства за предаване на вируса от човек на човек, което би представлявало нов етап в развитието на процеса. Потвърдени са наблюденията, че при ниски температури вирусът може да остане жизнеспособен до 35 дни в пилешки екскременти.

В България продължава изпълнението на мерките, разпоредени от Кризисния щаб, Министерството на здравеопазването и Министерство на земеделието и горите, НВМС за ранно откриване на евентуални огнища сред дивите водоплаващи и домашните птици.

Към момента у нас няма данни за повишена смъртност сред домашните птици , не е установено наличието на вируса, съобщиха на заседанието от Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС). Въведени са засилени мерки за контрол по граничните пунктове и в птицефермите, осигурени са дезинфекционна техники и консумативи. Извършват се проверки по спазване на предписанията на ветеринарните служби към земеделските стопани.

Министерството на здравеопазването разработи правила за поведение на хора, посещаващи засегнати страни и райони, а така също и указания за медицинските специалисти за диагностика, поведение и лечение на случаи при хора. Кризисният щаб прие изготвените указания за населението. Най-важният и ефективен начин за предпазване на населението от заразяване е да се избягва високорисковото поведение на хора, имащи контакти с птици. Това включва и укриването на заболявания по птиците и консумация на болни или умрели птици, което се е практикувало в засегнатите населени места. Изключително важно е да се спазва висока лична хигиена.

Със средствата, отпуснати целево от правителството по искане на Кризисния щаб, бяха проведени обществени поръчки и се сключиха договори за доставка на защитно облекло, респираторни маски, противовирусни средства, диагностикуми и консумативи, както и оборудване за Националната референтна лаборатория по грип към Националния център по заразни и паразитни болести.

Постигната е договореност за доставка на 2000 опаковки от антивирусен препарат до края на януари. Кризисният щаб препоръча Инфекциозна болница в София да закупи 200 опаковки от препарата, необходими като оперативен резерв. НВМС ще осигури 400 опаковки от лекарството за ветеринарномедицинските специалисти , които ще работят в огнищата на птичи грип.

След приемане от правителството на Националния пандемичен план и изграждане на Националния пандемичен комитет, предстои след анализ на епидемичната ситуация да се вземат конкретни решения за евентуално разширяване на прилаганите противоепидемични мерки и закупуване на допълнителни количества диагностикуми, консумативи, оборудване и препарати.

Сподели в: