Върни се горе

На 11 и 12 юли се проведе годишно национално съвещание с директорите на РИОКОЗ и на Националните центрове по обществено здраве в гр. Велинград.

По време на семинара бе изнесен доклад за дейността на Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве през 2007г. и отчетена дейността на МЗ в тази сфера. Разгледани са задачите  на РИОКОЗ, свързани с изпълнение на Програмата „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” през 2008г. На работната среща бяха представени оперативните програми, финансирани със средства от фондове на ЕС – място на РИОКОЗ.

В националното съвещание взеха участие д-р Валери Цеков, заместник-министър на здравеопазването, д-р Тенчо Тенев, главен държавен здравен инспектор на Р България, проф. Любомир Иванов, директор на Националния център по опазване на общественото здраве, директори на РИОКОЗ, директори на дирекции в МЗ и др.

Сподели в: