Върни се горе

Днес, 28 ноември, на специална пресконференция в Министерството на здравеопазването официално бе обявен стартът на Националната информационна АНТИСПИН кампания.

В пресконференцията взеха участие заместник-министър председателят и министър на държавната политика при бедствия и аварии г-жа Емел Етем, председател на Националния комитет по профилактика на СПИН, заместник-министърът на здравеопазването д-р Атанас Додов, постоянният представител на ООН в България Н.Пр. Нийл Буне и директорът на Програма «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН» д-р Тонка Върлева.

Националната кампания за превенция на ХИВ/СПИН се провежда всяка година по инициатива на Министерството на здравеопазването, Националния комитет по профилактика на СПИН и полово-предавани болести към Министерски съвет, Програмата на ООН за ХИВ/СПИН и Коалиция АнтиСПИН. Тази година тя е под мотото «Важно е да знаеш! Човешко е да общуваш!»

Инициативата има за цел да повиши информираността на широката общественост и в частност на младите хора в България за начините, по които човек може и не може да се инфектира с ХИВ.

Знанията и информацията, като елемент на превенцията на ХИВ, са едни от най-силните предпоставки за осъществяване на промяна, която започва от нагласите и поведението на индивида и оказва влияние на ниво общност и общество, подчерта в своето изказване г-жа Емел Етем. Тя изтъкна, че страната ни ще продължи за отразява напредък по поетите международни ангажименти по изпълнение на Декларацията за ангажираност, приета през м. юни 2001 г. на специална сесия на Генералната асамблея на ООН, посветена на ХИВ/СПИН. Сред тях са ограничаване на разпространението на ХИВ/СПИН и полово предаваните инфекции в България за постигане на Цел 6 от Целите за развитие на хилядолетието. Ще се засилва националният отговор в изпълнение на глобалната инициатива за универсален достъп до услуги по превенция на ХИВ, лечение, грижи и подкрепа до 2010 г.

У нас се провежда дългогодишна целенасочена политика по проблемите на ХИВ и СПИН, която е високо оценена и подкрепена от различните национални и международни партньори, съобщи заместник-министърът на здравеопазването д-р Атанас Додов. Той обясни, че в настоящия момент се изпълняват две мащабни национални програми за недопускане епидемия от СПИН в страната ни.

Д-р Додов обърна внимание, че през 2006 г. над 200 000 лица са изследвани за ХИВ в лабораториите на регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве, регионалните центрове по трансфузионна хематология, Националния център по наркомании, Националния център по заразни и паразитни болести и кожно-венерологичните диспансери. През 2006 г. в разкритите 15 Кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН (КАБКИС) са изследвани 10 374 лица и са открити 40 от новорегистрираните през годината 79 лица с ХИВ. Това показва високата ефективност на тези кабинети, поради което ние ще продължим да разкриваме нови и през следващите години, обобщи д-р Додов.

Изследване на ЕВРОБАРОМЕТЪР “AIDS Prevention”, проведено във всички страни-членки на Европейския съюз, България, Румъния, Турция, Турската част на Кипър и Хърватска, сочи, че България е сред страните с най-ниска степен на информираност на населението, особено по отношение на начините, по които не може да се предаде ХИВ. Затова основната цел на националната кампания е да се даде коректна информация за вируса на СПИН, като по този начин се създадат предпоставки да се ограничи разпространението му и да се прояви толерантност към хората, живеещи с ХИВ/СПИН, обясни директорът на Програмата «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН» д-р Тонка Върлева. Тя разясни, че има само три начина за предаване на ХИВ – сексуален, кръвен (при споделяне на игли, спринцовки и други материали за инжектиране на наркотици с човек, който живее с ХИВ и при преливане на кръв от човек, който живее с ХИВ) и вертикален (от ХИВ-позитивна майка на бебе по време на бременността, на раждането и при кърмене).

Д-р Върлева изтъкна, че нормалното битово общуване с хора, живеещи с ХИВ, не носи никакъв риск от заразяване. Няма опасност при хранене с общи прибори, ако се консумира храна, приготвена от човек, живеещ с ХИВ, ако се пие от една и съща чаша, при ръкостискане и прегръщане, от приятелска целувка по устата, ако се използват общи предмети от бита, ако се къпе в един басейн и др.

СПИН е една от водещите причини за смъртта на много жени и мъже в световен мащаб. През последните години нараства разпространението на болестта в Източна Европа, като най-големи темпове бележат Русия и Украйна, заяви Нийл Буне, постоянен представител на ООН в България. Той изтъкна, че СПИН може да бъде спрян и примерът на България е доказателство за това. Според него независимо от това, че превенцията работи, тя не трябва да спира, а трябва да продължи и да бъде трайна. Осведомеността на българите за болестта трябва да се повиши, категоричен е той.

Националната информационна АНТИСПИН кампания за превенция на ХИВ/СПИН ще продължи от ноември до май 2007 г. В рамките на кампанията сред партньорските институции, неправителствените организации, РИОКОЗ и училищата в цялата страна ще бъдат разпространени 500000 информационни картички, 20000 плаката, 1000 тениски и червени панделки.

Сподели в: