Върни се горе

Справка за епидемичната обстановка в страната за периода 21 – 27 август 2006 г.

През изминалата седмица са регистрирани общо 5052 случаи на остри заразни заболявания срещу 4851 за предходната. От тях 3600 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3486 за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са:

- Вирусни хепатити – 258 случая срещу 169 за предходната седмица;

- Дизентерия – 46 случая срещу 51 за предходната седмица;

- Салмонелози – 21 случая 33 срещу за предходната седмица;

- Колиентерити – 43 случая срещу 43 за предходната седмица;

- Ентероколити – 840 случая срещу 841 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрирани са 5 случая на скарлатина срещу 13 за предходната седмица. Случаите на варицела са 91 срещу 103, на епидемичен паротит – 2 срещу 5 случая и на рубеола – 1 срещу 1 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: не са регистрирани случаи на Кримска–Конго хеморагична треска и на Ку–треска. Случаите на Марсилска треска са 36 срещу 39, а на Лаймска борелиоза са 27 срещу 20 за предходната седмица.

Допълнителна информация за епидемичната ситуация по отношение на епидемичния взрив от Вирусен хепатит тип „А” в кв. “Столипиново”, Пловдив:

За периода 21 – 27 август заболяват 83 лица с диагноза Вирусен хепатит тип „А”. Към 29 август общият брой на заболелите в кв. „Столипиново” е 355 души. Най-засегнати продължават да са възрастовите групи на децата от 1 до 14 години.

Продължава контролът на РИОКОЗ–Пловдив по изпълнението на предписаните мерки за хигиенното състояние на хранителните обекти, провежданата текуща и крайна дезинфекция, сметосъбирането и сметоизвозването в засегнатия район, както и медицинското наблюдение и изследване на контактните лица по местоживеене.

Предложената от Министерството на здравеопазването имунизация на децата от 2 до 18-годишна възраст, живеещи в квартал “Столипиново” в Пловдив, е радикална и ефективна мярка за ограничаване разпространението на заболяването. Тя обаче не отменя необходимостта от премахване на първоначалната причина за създадената епидемия – лошото санитарно хигиенно състояние в квартала и неспазването на правилата за лична хигиена.

Министерство на здравеопазването организира в максимално съкратени срокове подготовката и провеждането на търг за доставка на ваксини, което е задължително условие по Закона за обществените поръчки. Процедурата стартира и на 11 септември ще бъдат разгледани подадените оферти и ще бъде излъчена фирмата-доставчик.

Отчитайки регламентираните в ЗОП срокове за провеждане на процедурата и сключване на договор с фирмата, както и за доставка на количествата до страната, ваксинацията ще започне през последната десетдневка на месец септември, бе съобщено на пресконференция в МЗ днес.

Поради характерни особености на заболяването вирусен хепатит тип А (инкубационен период от 20 до 50 дни), както и поради необходимостта от 15-20 дни за изграждане на защита от организма след имунизация, реалният ефект от тази мярка ще може да се отчете най-рано от средата на месец октомври. Това в голяма степен се отнася и за предприетите в момента мерки за хигиенизиране на квартала.

Времето до започване на имунизацията се използва активно от МЗ и регионалните му структури в Пловдив за подготовката й. Уточняват се списъците на подлежащите лица, екипите, които ще участват в имунизационната кампания, пунктовете за провеждането. Връчени са предписания на общопрактикуващите лекари от кварталите „Столипиново” и „Шекер махала” за организацията на провеждане на имунизация срещу Вирусен хепатит тип „А” на децата до 18 години. В подготовката на имунизационната кампания, в разпространяването на здравни знания за начините на предпазване, както и в помощ на почистването на квартала, са ангажирани няколко местни неправителствени организации като “Рома”, “Помогни на нуждаещите се”, “Дива”, “Единение”, “Здравен център за работа с малцинствени групи”, “Панацея” и др.

МЗ ще мобилизира допълнителни екипи от медицински специалисти от министерството и регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве в Пловдив и съседните региони, които ще подпомогнат дейността на общопрактикуващите лекари от квартала за имунизацията на децата.

Епидемичната ситуация по отношение на епидемичния взрив от вирусен хепатит тип „А” в община Своге:За периода 21–27 август заболяват 22 лица с диагноза вирусен хепатит тип „А”. Общият брой на заболелите на територията на община Своге (към 16.00 часа на 28 август) e 229. Запазва се тенденцията за намаляване броя на ежедневно регистрираните случаи.

РИОКОЗ – Стара Загора съобщава за увеличена заболяемост от вирусен хепатит на територията на с. Оризово, община Братя Даскалови, област Стара Загора.

За периода 27 юли – 23 август са регистрирани 9 случаи на вирусен хепатит, като 1 от тях е потвърден серологично като хепатит тип „А”. Всички засегнати са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ, Чирпан. 8 от заболелите са деца на възраст от 2-6 години. Всички те са от малцинствен произход.

Взети са проби за изследване на контактните лица, включително и тези, които работят в консервната фабрика на с. Оризово. Връчени са 4 предписания – на директора на фабриката, общопрактикуващия лекар, управителя на хранителния обект в селото и на кмета на общ. Братя Даскалови. Разпоредени са необходимите профилактични и противоепидемични мерки с цел недопускане по–нататъшното разпространение на инфекцията.

През изтеклата седмица е регистриран епидемичен взрив от вирусен хепатит тип „А” сред лица от гр. Каварна и с. Българево, живеещи и работещи в местностите „Чиракман” и „Дълбока”, разположени в близост до гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.

Засегнати са 6 лица на възраст от 24-46 години, които в периода 28 юли – 25 август са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ, Балчик.

Взети са проби за изследване на всички контактни лица, както от организираните колективи, така и по местоживеене. Епидемиологичното проучване продължава. За ограничаване и ликвидиране на взрива са предприети необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

В РИОКОЗ – Ловеч е постъпила информация за възникнал битов епидемичен взрив от хранителна интоксикация с микробиологично доказан причинител Салмонела ентеритидис в гр. Троян. Взривът възниква след консумация на недостатъчно термично обработени домашни яйца.

За периода 15-16 август със субективни оплаквания от висока температура, гадене, повръщане и диарични изхождания заболяват три лица от едно семейство – майка и две деца. Те са хоспитализирани в МБАЛ, Троян. Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

Сподели в: