Върни се горе

Министерството на здравеопазването продължава политиката си от последните две години по реновиране на здравните заведения с държавно и общинско участие и закупуването на нова диагностика и лечебна апаратура. Това заяви днес, 8 април, министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски на пресконференция относно дейността на Университетска болница „Света Екатерина” през 2007 г. и развитието й през 2008 г.

Министерството на здравеопазването е отделило миналата година 139 млн. лв.  за капиталови разходи за здравната система, каза още министърът. Тази година предвидените в бюджета средства само за ремонти са 36 млн. лв., обясни проф. Гайдарски.

„Въпреки трудностите, които трябваше да преодолеят лекарите от новия колектив на ръководството на УНСБАЛ „Света Екатерина”, те категорично подобриха всички показатели на болницата. Броят на извършените сърдечните операции е увеличен, а ранната оперативна смъртност се равнява с най-добрите европейски и световни практики. Само за две години, откакто „Св. Екатерина” бе поета от новото ръководство, болницата не само престана да трупа задължения, но е и на печалба”, отчете министърът.

„Анализът на отчета на дейността на болница „Св. Екатерина” ясно показва намаляване на приходите от външни субсидии за сметка на увеличаване на приходите от дейността и значително намаляване на разходите във всички направления”, каза от своя страна проф. Генчо Начев, изпълнителен директор на УНСБАЛ „Св. Екатерина”. През 2005г. болницата е формирала печалба от 129 000 лв., през 2006г. – 1 039 000 лв., а за миналата година – 1 688 000 лв., отчете проф. Начев.

През тази година по реда на Методиката за субсидиране на преобразуване на лечебни заведения за болнична помощ с държавно и общинско участие, МЗ започна субсидиране за интензивното лечение. Министерството на здравеопазването е превело на УНСБАЛ „Св. Екатерина” по реда на тази методика 304 000 лв., каза още проф. Генчо Начев. Той допълни, че за три трансплантации, извършени през миналата година болницата е получила от Министерството на здравеопазването 140 000 лв., а за инвестиции – 4 млн. лв.

Реализирайки инвестиционните си намерения и политика през 2007г. в УНСБАЛ „Св. Екатерина” бяха направени инвестиции на стойност над 7 млн.лв. Отделни звена на болницата се дооборудваха с нова техника и високотехнологична апаратура, отговаряща на световните стандарти, заяви директорът на болницата. Той допълни, че за изградената нова четвърта операционна зала в реновирания в края на 2006г. операционен блок на болницата бе закупена съвременна апаратура – операционна маса в комплект с монитор за следене на хемодинамичните параметри и с операционна лампа, създадена по най-нова технология със светодиодни пити с много ниска температурна емисия, уточни проф. Начев. Той допълни, че бяха закупени още два нови анестезиологични апарата в комплект с мониторни системи, машина за екстракорпорално кръвообръщение, мобилен апарат за обдишване, аспирационна помпа, фиброптичен бронхоскоп, ехографски апарат, кардионавигационна система с революционно нова технология за изграждане на карта за витабилността на сърдечния мускул с помощта на катетри, работещи на електромагнитен принцип. За нуждите на болницата бяха закупени ангиографски апарат с плосък детектор, две работни станции и хемодинамична лаборатория. Направен е цялостен ремонт на реанимационния блок с подмяна на климатична инсталация и част от инсталацията на медицинските газове и е закупена и монтирана нова климатична инсталация на операционния блок.

Сподели в: