Върни се горе

Към днешна дата – 20 февруари 2006 г., у нас няма регистрирани никакви случаи на птичи грип при хора. Ежедневно от различни райони на страната постъпват съобщения за хора с клинични прояви на респираторни заболявания. С цел предприемане на всички възможни превантивни мерки, случаите се подлагат на медицинско наблюдение и изследване, а екип от специалисти – епидемиолог, инфекционист и вирусолог, анализират и оценяват степента на риска. От всички получени до момента съобщения няма такъв, който да отговаря на критериите за случай, съмнителен за птичи грип.

При починалата в Пловдив жена се касае за случай на двустранна, най-вероятно бактериална пневмония при пациент с увредено общо състояние, вследствие на тежки хронични заболявания. Случаят е проучен своевременно от специалисти, няма никакви съмнения за птичи грип и направените изследвания категорично отхвърлят тази диагноза. Проведените изследвания за птичи грип и в клиниката в Пловдив, и в Централната лаборатория в София са отрицателни.

Създадената система за надзор на птичия грип при животни и хора в страната е ефективна и прозрачна и осигурява пълна и навременна информация за епидемичната обстановка. Всички съобщения, непотвърдени от компетентните органи, трябва да се оценяват като неверни. В тази връзка съобщения и публикации в средствата за масова информация за различни случаи на пациенти със съмнения за птичи грип, включително за такъв със смъртен изход, представляват непълна и неточна информация, която ескалира излишно напрежението по отношение на заболяването птичи грип.

Сподели в: