Върни се горе

Във връзка с повдигнатите въпроси относно доставката на фактор VІІІ за болни от хемофилия, Ви уведомяваме, че:

1. За периода март - декември 2002 г. за нуждите на болните с Haemophilia A, които се лекуват в МБАЛ “Св.Георги” – гр. Пловдив са разпределени 1 172 500 единици фактор VІІІ – по 117 250 единици месечно. Анализът на Министерство на здравеопазването показва, че необходимото месечно количество фактор VІІІ за лечебното заведение е в рамките на 100 000 – 110 000 единици на месец.

2. На 27 януари 2003 г. на МБАЛ “Св.Георги” са доставени 70 000 единици фактор VІІІ, на 18 февруари 2003 г. са преразпределени от РЦТХ – Ст.Загора още 10 000 и на 21 февруари 2003 г. са доставени нови 85 000 единици. Броят на болните с Haemophilia A, обслужвани в МБАЛ “Св.Георги” ЕАД е 120 . Това са пациенти от областите Пловдив, Хасково, Смолян, Пазарджик и Кърджали. С тежка форма на Haemophilia A са 42 от всички болни. Те се нуждаят от чести и в големи дози вливания на фактор VІІІ. Останалите 78 пациенти също трябва да бъдат лекувани адекватно. Практиката показва, че средно-тежките и леките форми на заболяването не изискват толкова чести вливания на фактор VІІІ.

Министерство на здравеопазването е осигурило нови количества фактор VІІІ, които са разпределени до крайните получатели. В МБАЛ “Св.Георги” вече е доставено съответното количество.

Сподели в: