Върни се горе

Първата електронна рецепта в България бе издадена и изпълнена днес, 3 октомври, в град Сливница  в рамките на пилотния проект за електронна здравна карта, който се реализира от Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса.
 
Официалният старт на системата в първата лекарска практика и първата аптека, включени в проекта, бе даден лично от министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски. На демонстрацията присъства и министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев.

В представянето на проекта взеха участие и заместник-министърът на здравеопазването д-р Валери Цеков, експерти от МЗ, МДААР, фондация „Електронно здравеопазване”, общопрактикуващите лекари и фармацевтите от Сливница, които са включени в проекта.

Системата бе демонстрирана, като бе показан пътят на пациента – г-н Славчо Йорданов, от кабинета на неговия общопрактикуващ лекар – д-р Елеонора Попова, която го прегледа и предписа лекарствата, до изпълнението на електронната му рецепта в аптеката на магистър-фармацевт Диана Димитрова.

В приветствието си министърът на здравеопазването проф. Гайдарски подчерта, че стартът на системата в Сливница е забележителен ден за българското електронно здравеопазване. Той напомни, че преди година доста хора са били скептични относно възможността толкова бързо да напредне работата по въвеждането на електронното здравеопазване и електронната здравна карта да стане факт.

Министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев заяви, че е впечатлен от резултатите, постигнати до момента по проекта за внедряване на електронна здравна карта. Той подчерта особено активната работа на Министерството на здравеопазването за въвеждане на електронното здравеопазване и за модернизиране на здравната система. Министър Василев отбеляза, че двете министерства ще работят съвместно и в бъдеще, като един от примерите за това е обявяването днес на обща обществена поръчка за изграждане на национален здравен портал и за електронно досие на пациента.

По време на тържеството в Сливница представителите на трите компании, които реализират проекта – ICW, Cisko и Контракс, връчиха на министър Гайдарски голяма професионална електронна здравна карта като символ на „ключ към здравето”. Министър Гайдарски връчи професионалните електронни карти и пациентската карта на д-р Попова, магистър-фармацевт Димитрова и г-н Йорданов, след което бе направена демонстрация на работата на системата.

Тя започва да функционира след поставянето на двете карти – на лекаря и на пациента, в четящото устройство. За максимална сигурност и надеждност лекарят въвежда ПИН-код, с който системата му разрешава да издаде електронната рецепта. Тя се генерира автоматично след въвеждане на заболяването и медикамента.
Вече издадена, рецептата се съхранява на специален сървър в НЗОК, а информацията за нея – на електронната карта на пациента. Данните се изпращат през специално устройство, което обработва и криптира информацията, и се предават през защитена интернет среда. Тя е изградена на базата на мрежови комуникационни устройства, защитни стени и базирани на IP телефонни комуникации. Набор от програмни средства дава възможност за интеграция между системата и софтуерните приложения, използвани от лекарите.

При посещение в аптеката рецептата се отваря автоматично след поставяне на пациентската карта до тази на фармацевта в четящото устройство. Фармацевтът също въвежда ПИН-код, за да се идентифицира и удостовери, че лекарството е отпуснато.

Предимствата на електронната система са многобройни и безспорни, подчерта заместник-министър д-р Валери Цеков. Сред тях той посочи значителното скъсяване на времето за обработка на медицинската документация от лекаря и фармацевта, автоматичното идентифициране на здравноосигурителния статус на пациента, минимализирането на възможността за допускане на грешки при попълване на документацията от лекаря и фармацевта, много по-лесното и бързо съставяне на техните отчети към здравната каса.
 
В момента стартира и използването на системата в останалите 6 лекарски практики и 3 аптеки в Сливница, които са включени в проекта. В следващите три месеца всички 1000 пациенти, които участват в проекта, ще представят при преглед и в аптеката електронната си карта, върху която се записва информация за електронната рецепта. През този период ще бъде направен и мониторинг, който ще покаже в каква насока и с какви темпове може да се премине към въвеждане на електронната карта за всички български граждани.
 
Системата на трите компании, които технически реализират проекта - ICW, Cisco и „Контракс”, е изработена изцяло съгласно спецификата и изискванията на българското здравеопазване и може лесно да се разшири и приложи на национално ниво. Трите фирми инвестират в пилотния проект около 500 000 евро, без съществени допълнителни разходи към системата могат да бъдат включени много други пациенти и практики.

Пилотният проект за въвеждане на електронни здравни карти стартира на 21 февруари, като обхваща две населени места - гр. Сливница и с. Алдомировци, 7 общопрактикуващи лекари, 4 аптеки и 1000 пациенти с хронични заболявания. в гр. Сливница. Той е част от изпълнението на предвидените действия и мерки в Националната стратегия за внедряване на електронно здравеопазване, която бе приета от правителството в края на декември 2006 г.
Въвеждането на съвременните информационни технологии в здравеопазването е един от факторите за съвременно и модерно развитие на здравната система, в съзвучие с насоките в Европейския съюз. Затова и въвеждането на електронно здравеопазване е една от стратегическите цели в Националната здравна стратегия до 2013 г. Целта е по този начин да се изгради по-достъпна здравна система, да се предлагат повече и по-качествени услуги.

Сподели в: