Върни се горе

От днес, 28 юни, в рамките на Компонент 4 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” –„Поддържане на ниско ниво на разпространение на ХИВ инфекцията сред лицата, употребяващи венозно наркотици”, започва тридневен обучителен семинар.

За реализацията на дейности по Компонент 4 на програмата „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, до края на тази година са отпуснати 400 000 долара.

Организираният семинар е на тема „Практически подходи на успешните практики при работа на терен и за намаляване на здравните щети сред интравенозните наркомани”. Със средствата, отпуснати от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, в 10 града у нас ще бъдат развивани програми за работа на терен с тази целева група.

В обучението ще участват екипите, извършващи дейността по работа на терен. Целта на семинара е хората, които работят с тази специфична целева група, да усвоят различни практики за работа на терен, както и да бъде ускорен процесът на стартиране на работата в десетте града в страната. Обучението ще залага повече на практически елементи и дискусии по различни типове ситуации, както и разглеждане на различни проекти.

Общият брой на хората, които злоупотребяват с хероин или са зависими от него в България, е между 20-30 хиляди, като 75-80% от тях са интравенозни наркомани, с високо рисково поведение. По данни на ООН сериозно злоупотребяващите с опиати и преди всичко с хероин в световен мащаб са около 13 млн. души. В Европа те са около 4 млн. души, като само в Източна Европа броят на злоупотребяващите е 2,7 млн., което обуславя бързото разрастване на епидемията от ХИВ/СПИН в региона и особено в Русия, Украйна и прибалтийските държави.

Сподели в: