Върни се горе

От днес, 12 юли, до 30 юли 2004 г. в рамките на Компонент 7 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария – „Намаляване на рисковото сексуално поведение сред подрастващи и млади хора в и извън училище”, ще се проведат три последователни обучения на общински екипи за сексуално здравно образование извън училище.

Обученията се организират от Българска асоциация “Училище и здраве” и Български червен кръст и ще се проведат в Департамент за повишаване на квалификацията на учителите “Д-р Петър Берон” във Варна.Целта е да бъдат подготвени общински екипи за планиране, организиране и провеждане на интервенции, насочени към ограничаване на рисковото за сексуалното здраве поведение.

Обученията включват пилотните общини Велико Търново, Габрово, Плевен, Русе (от 12 до 17 юли), Бургас, Варна, Добрич, Шумен (от19 до 24 юли), Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора (от 25 до 30 юли).

Сред задачите, които ще бъдат поставени по време на обучението, са подобряване на познанията и уменията на представителите на младежки групи и обществени организации за работа в областта на превенция на рисковото сексуално поведение, подготовката им за планиране на интервенции за ограничаване на рисковото за сексуалното здраве поведение в общността, както й подпомагане на развитието на ефективни комуникации и съвместна работа между двете групи във всяка община. Ще се обсъждат теми като сексуално здраве и нежелани последствия, полово-предавани болести, ХИВ, бременност и сексуални поведения.

Всеки екип се състои от представители на няколко категории: училищни клубове – ученици, обучители на връстници; младежки неправителствени организации – младежки парламент, младежки съвет; неправителствени организации, работещи с млади хора – младежки центрове; общински – младежки домове; държавни здравни институции – хигиенно-епидемиологични инспекции, кожно-венерологични диспансери; държавни институции – детска педагогическа стая и центрове за образователни услуги и култура.

Предстои общинските екипи да кандидатстват за малки проекти за реализиране на интервенции, насочени към ограничаване на рисковото сексуално здраве в общността. Проектите са на обща стойност 50 000 долара за всички пилотни общини.

Сподели в: