Върни се горе

От днес, 16 декември 2002 г., в Националната специализирана болница за активно лечение по онкология /НСБАЛ/ - София се провеждат два курса за обучение по Националната програма за профилактика на рака на млечната жлеза:

1. Модул за обучение на мамографисти

Диагностика на млечната жлеза

Рак на млечната жлеза

2. Модул за обучение на лични лекари

Диагностика и проследяване на болни с рак на млечната жлеза/Национална стратегия и работна програма за профилактичен онкологичен скрининг в РБългария – 2001 – 2006 г./

Целите на втория модул е да запознае общопрактикуващите лекари с най-важните и съвременни схващания за етиологията, патологията, клиниката и лечението на рака на млечната жлеза. Отделя се особено внимание на ранната диагностика, скрининговите програми, диагностика на развитото заболяване и проследяването на болните с рак на млечната жлеза. Личните лекари трябва да са в течение на основните методи на диагностиката на туморите на млечната жлеза, да интерпретират резултатите от изследванията и да са ориентирани за последователните диагностични действия при подготовката на болните за насочване и постъпване в онкологично лечебно заведение.

Обучението ще продължи до 20 декември. За лектори са поканени водещи специалисти в различните организационно-епидемиологични, диагностични и лечебни направления.

Сподели в: