Върни се горе

В сряда, 4 юни в 11.30 часа в залата на Министерството на здравеопазването ще бъде подписан Колективният трудов договор в отрасъл „Здравеопазване”.

На заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в здравеопазването се постигна споразумение по отделните параметри на договора. В церемонията ще вземат участие д-р Евгений Желев, министър на здравеопазването, д-р Желязко Христов, президент на КНСБ и д-р Евгени Душков, конфедерален секретар на КТ „Подкрепа”.

Колективният трудов договор ще бъде подписан от представители на Министерството на здравеопазването, Националната асоциация на работодателите в здравеопазването, Националната браншова стопанска камара на търговците-дистрибутори на едро с лекарствени продукти и медикосанитарни и билкови препарати към БТПП, Съюза на зъботехниците в България към Съюза за стопанска инициатива, за Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ и Медицинска федерация „Подкрепа”.

Сподели в: