Върни се горе

От днес, 12 януари, в Министерството на здравеопазването започва подписването на предварителните договори за субсидиране на общинските лечебни заведения за болнична помощ през 2004 г. чрез Министерството на здравеопазването.

В продължение на три дни през тази седмица по изготвен график ще се проведат срещите с директорите на 116 общински болници.

Днес, 12 януари,първи са представителите на многопрофилните болници за активно лечение и на специализираните болници в София и Софийска област – градовете Гоце Делчев, Сандански, Петрич, Разлог, Дупница, Рила, Радомир, Етрополе, Трън, Ихтиман, Самоков, Трявна, Мездра, Севлиево и др.

Във вторник, 13 януари,са поканени ръководителите на общинските болници от 14-те области в Северна България (Варна, Горна Оряховица, Павликени, Троян, Тетевен, Луковит, Лом, Белене, Балчик, Попово, Омуртаг, Нови пазар, Бяла и др.)

В сряда, 14 януари,договорите за финансиране ще подпишат директорите на общинските болници в Южна България (Пловдив, Айтос, Карнобат, Поморие, Карлово, Нова Загора, Асеновград, Велинград, Мадан, Тополовград, Елхово, Чирпан, Пещера, Димитровград, Елхово, Харманли, Симеоновград, Котел, Панагюрище, Първомай, Стамболийски и др.)

Веднага след подписването на договорите ще бъдат преведени и първите авансови субсидии.

Съгласно Закона за държавния бюджет за 2004 г. МЗ субсидира лечебните заведения с държавно и общинско участите въз основа на едногодишни договори за извършена дейност по ред, методика и цени, определени от министъра на здравеопазването. До остойностяването на дейностите, извършени по договорите до 31 март 2004 г., лечебните заведения за болнична помощ ще се субсидират месечно с до 1/12 част от средствата, предвидени в бюджета на министерството за тази дейност, на база брой преминали болни за съответния период на предходната година.След остойностяване на дейностите, извършени от болниците и анализиране на отчетите, от средата на месец април, лечебните заведения ще получат допълнителна субсидия за реално извършената дейност, а тези от тях, които нямат такава – ще останат с авансовата. След месец март 2004 г. на болниците ще се превеждат суми, които те са изработили.

За да сключат договори с МЗ, болниците трябва да отговарят на определени условия. В набора от документи, които ще предоставят, трябва да има устав на дружеството, решение за съдебна регистрация, удостоверение за актуално състояние, разрешение за осъществяване на лечебна дейност и договор за възлагане на управлението на дружеството. Договорите ще се сключват само за лечебната дейност, за която съответното лечебно заведение има разрешение за дейност.Освен това тези дейности трябва да са извън клиничните пътеки, по които НЗОК заплаща. Болниците трябва да имат положителна акредитационна оценка /може да са в процес на акредитация/. Няма да се сключват договори с болници, които имат под 50 % общинско или държавно участие в своя капитал.

Според новата методика на финансиране субсидиите за болниците ще се определят на база брой преминали болни по среден разход за лечение по съответната диагноза, извън болните лекувани и отчетени по клиничните пътеки, за които се заплаща от Националната здравноосигурителна каса. Подготвена е групировка на болестите, класифицирани по МКБ -9 в 17 групи /класове болести/. Тримесечно броят на лекуваните по тези 17 групи болести ще се умножава по утвърден от министъра среден разход, необходим за лечението на един болен. Средният разход е диференциран по групи сравними болници /общо шест, с една подгрупа/. По този начин се отчита диференцията в структурата, техническата съоръженост и спецификата в работата на болниците.

Въз основа на договор с МЗ, НЗОК ще осъществява събирането, обработката и документалния контрол на отчетите на лечебните заведения за болнична помощ, сключили договор с министерството, и ще ги остойностява по определените в договорите им с МЗ цени. По този начин болниците ще се отчитат на НЗОК за цялата своя дейност, след което касата ще плаща за преминалите болни по клинични пътеки, а министерството – за пациентите по цена на диагноза.

Сподели в: