Върни се горе

Днес, четвъртък, 4 януари 2007 г., в 11.00 часа в сградата в Министерството на здравеопазването започва провеждането на откритата процедура за закупуване на скъпоструващи лекарства за 2007 г.

В залата на МЗ публично ще бъдат отворени офертите на участниците в търга.

Сподели в: