Върни се горе

Днес, 2 юли, се проведе втората среща между Контактната група на Министерството на здравеопазването, ръководена от заместник-министъра на здравеопазването д-р Матей Матеев, и членовете на Съвета на директорите на Многопрофилната болница за активно лечение и спешна медицина „Пирогов” по решаване на проблемите, възникнали в лечебното заведение.

На срещата бяха обсъдени принципите и конкретни предложения за преструктуриране и реорганизация на „Пирогов”, за оптимизиране на работата на болницата и повишаване на нейните приходи. Предложенията бяха внесени от Съвета на директорите на болницата.

Сред промените, които ще бъдат реализирани в краткосрочен порядък, е регистрирането на ново дъщерно дружество, което ще поеме извършваната сега амбулаторна дейност на „входа” на болницата. Процедурите за неговата регистрация са финализирани. Предложенията включват и реорганизация на стопанската дейност на болницата.

Едновременно с преструктурирането на болницата Съветът на директорите ще представи в МЗ проект за оптимизиране на разходната част, включително и средствата за работна заплата, на лечебното заведение. Целта е да се намерят допълнителни възможности за увеличаване на възнагражденията.

Сподели в: