Върни се горе

Под ръководството на министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев се проведе работното заседание на Националния координационен комитет за борба със СПИН и туберкулоза. Комитетът е уникален по своя състав орган, който координира националните действия по проблемите на ХИВ и туберкулоза в България. Състои от 40 членове, сред които представители на 9 министерства, на академичните среди, на международни и неправителствени организации, работещи по превенция на ХИВ сред групите в риск, представители на бизнес-сектора и на хората, засегнати от тези заболявания.         
Членовете на комитета обсъдиха резултатите от проведената външна независима оценка на дейността на неправителствените организации, под-получатели по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, както и утвърдиха 34 организации, с които Министерство на здравеопазването ще продължи договорните отношения и през 2009 г. 
Обсъдени бяха работните планове за изпълнението на предстоящите дейности през 2009 г. по Програма «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН» и Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. 
Представени бяха  и резултатите от проведената втора процедура по подбор на неправителствени организации по Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, които ще осъществяват дейности по компонент 4 „Ограничаване на разпространението на туберкулозата сред лицата, употребяващи венозно наркотици; лица, зависими от алкохола; деца на улицата и бежанци и търсещи убежище” и компонент 5 – „Подобряване откриването на случаи и успехът при лечението на туберкулозата в ромската общност”.

Сподели в: