Върни се горе

   Днес в Министерство на здравеопазването бе подписан Българо-швейцарски проект /2002 – 2004 г./ за болнична хигиена в лечебните заведения у нас. Целта е да се гарантира сигурността на пациентите и медицинския персонал, както и да се хармонизират клиничните стандарти за превенция и контрол на вътреболничните инфекции в България със стандартите, възприети в развитите страни – каза министър Божидар Финков на редовната пресконференция на ведомството.

   Проектът е на обща стойност 3,8 млн.лева и се финансира от страна на Швейцария с 3,475 млн.лв., а от МЗ - с 325.000 лв. Той е продължение на друг съвместен проект - “Централна стерилизация”, провеждан в 13 наши болници /от 1994 до 1998 г./, по който бяха доставени модерни технологии и оборудване на обща стойност 11 млн. швейцарски франка. С новия проект ще продължи обновяването с модерна апаратура на централните стерилизационни на болниците – поясни министър Финков, - както и обмена на специалисти и обучението на медицинския персонал. Целта е да се постигне намаляване на вътреболничните инфекции, характерни за хирургичните и интензивни отделения, а също така - общо повишаване на качеството на услугите в системата на здравеопазването.

   Сред очакваните резултати е постигането на ефективно наблюдение и контрол в областта на микробиологията. В рамките на проекта ще бъде разработена национална антибиотична стратегия, с която ще се въведат препоръчителни стандарти за използването на антибиотичните средства в борбата с вътреболничните инфекции, обясни доц. Божидар Финков.

Сподели в: