Върни се горе

В четвъртък, 18 октомври, от 11.00 ч. в зала 63 на Националния център по опазване на общественото здраве ще бъде открит Регионален център за проучвания и обучение по подхода “Връстници обучават връстници”. Той е иницииран от UNFPA (Фонда на ООН за население) и се подкрепя от Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България” на Министерство на здравеопазването, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

Центърът ще бъде официално открит от д-р Атанас Додов, заместник-министър на здравеопазването. В церемонията ще участва г-н Александър Бодироза, ръководител на Програма «Сексуално и репродуктивно здраве и превенция на ХИВ/СПИН сред подрастващите» на UNFPA, Ню Йорк.

На пресконференция при откриването ще бъдат представени постиженията на българските институции и програмите в областта на здравното образование за превенция на рисковото поведение, тенденциите в страната и необходимостта от комплексно здравно образование, както и предстоящите дейности в работата на новия център.

Регионалният център ще оказва експертна помощ на програми по подхода „Връстници обучават връстници” в региона на Източна Европа, Централна Азия и Арабските държави. Той ще провежда обучения на обучители в областта на сексуалното и репродуктивно здраве на подрастващите, ще изгради, поддържа и разпространява информационно-образователни ресурси в региона. Целта е и чрез него да се провеждат и разпространяват проучвания и оценки на програми по подхода “Връстници обучават връстници” в региона и по света.

Центърът се открива в резултат на многогодишните усилия на широк кръг институции и организации, експерти, учители и млади хора, които получиха висока оценка при специално проучване на UNFPA през 2006 г. Мисия на UNFPA разгледа капацитета на институциите, ефективността на програмите за сексуалното и репродуктивното здраве на младите хора и ресурсите на международната мрежа на обучителите на връстници в държавите от Източна Европа.

Обучението на връстници от връстници е призната ключова методология за превенция на рисковото сексуално поведение и ХИВ/СПИН сред младите хора. Този подход се прилага успешно у нас от началото на 90-те години в рамките на проекти и програми в училище, а мрежата от млади хора, обучени по подхода, нараства непрекъснато.

До края на 2007 г. UNFPA ще осигури 35 000 долара за техническото оборудване на регионалния център, за стажантската програма, за развитие на националния капацитета на центъра и за реализиране на дейности, свързани със Световния ден за борба с ХИВ/СПИН  - 1 декември. UNFPA осигурява и международна 9-месечна стажантска програма за млади хора от световната мрежа на „Връстници обучават връстници”. С откриването на центъра работа в него ще започнат първите двама избрани стажанти - момче и момиче от Мароко и Македония.

В момента системно сексуално здравно образование на младите хора в България се реализира основно в рамките на свободно избираема подготовка (СИП) по сексуално и репродуктивно образование в 185 училища, работещи по проекти за подобряване на знанията и уменията на младежите в тази област.

Сподели в: