Върни се горе

Това са част от постигнатите договорености между представителите на НЗОК и съсловните организации на лекарите и стоматолозите, които се събраха днес в Министерство на здравеопазването за подписването на Договора за изменение и допълнение на Националния рамков договор – 2002.

Своите подписи под споразумението сложиха председателят на УС на НЗОК доц. Никола Василев, председателят на БЛС д-р Андрей Кехайов и останалите негови колеги, представителите на ССБ, водени от д-р Н.Шарков, представителите на УС на НЗОК – д-р Ж.Христов, д-р Илко Семерджиев, г-н Н.Николов, д-р Т.Василева, и и.д. директор на НЗОК проф. Генчо Начев.

Споразумението не бе преподписано от министър Божидар Финков, поради липсата на кворум от страна на УС на НЗОК. От необходимите минимум 8 души, в министерството на здравеопзването присъстваха само 6. Министър Финков подчерта, че споразумението между НЗОК и съсловните организации на лекарите и стоматолозите е от изключително значение за гражданите. Според доц.Финков, анексът към НРД-2002 идва навреме и е стъпка в нова посока. Той обясни, че с него се улеснява достъпът на хората до специализираните изследвания в доболничната помощ и високоспециализираните дейности. Министърът допълни, че е налице и съгласие между всички участници през октомври да започнат разговори за увеличаване на клиничните пътеки и най-вече – на качеството на медицинските дейности в болниците.

Очаква се в близките дни, договорът да бъде парафиран от още двама от членовете на управителния съвет – г-н Александър Караминков и г-н Петър Денев. Председателят на управителния съвет на касата доц. Никола Василев обясни, че двамата са дали съгласието си за подписване, но са били възпрепятствани да присъстват лично.
   Подписалият “с особено мнение” г-н Николай Николов от УС на НЗОК е на мнение, че сключването на допълнението към договора ще наложи актуализация на бюджета на касата за тази година. А д-р Ж.Христов, също член на съвета изяви недоумение и тревога от отстъствието на двама свои колеги, които са представители на държавата в УС. Според д-р Христов открит остава и проблемът със средствата за лекарства, за които касата напълно или частично плаща.

Договорихме се от началото на септември да започнем договарянето на НРД - 2003, информира доц.Василев. Неговите очаквания са той да бъде подписан още в края на тази година.

В следващите дни най-вероятно подписването на Договора за изменение и допълнение на НРД – 2002 ще е факт, след което и министърът на здравеопазването доцент Божидар Финков ще преподпише анекса – каза още председателят на УС на НЗОК доцент Василев.

Сподели в: