Върни се горе

Министерството на здравеопазването си поставя за цел финансово стабилизиране на здравната система, като за целта предвижда увеличаване на публичните средства за здравеопазване до 5,5% от брутния вътрешен продукт през 2007 г. и до 8% през 2012 година, в съответствие с практиката на Европейския съюз. Това съобщи министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски пред лекари от столични лечебни заведения.

С тази среща ръководството на МЗ започна експертни консултации за обсъждане на проекта на Национална здравна стратегия 2007 - 2012 година. В окончателния й вариант, който ще бъде предоставен за широко обществено обсъждане, ще бъдат включени направените от експертите предложения за изменения и допълнения на подготвения документ.

Срещата на министър Гайдарски и заместник-министрите на здравеопазването д-р Емил Райнов и д-р Матей Матеев с представители на столичната медицинска общност се състоя на 18 април и продължи близо 3 часа. В нея участваха ръководители на държавни и общински лечебни заведения в София, лекари от доболничната и болничната помощ.

Министър Гайдарски запозна участниците в срещата с 9-те стратегически цели, които МЗ и правителството поставят в областта на здравеопазването и които са формулирани в проекта на Национална здравна стратегия 2007 - 2012 година. Те са насочени към подобряване здравето на нацията, предоставянето на качествени и гарантирани здравни услуги, оптимизиране на здравната мрежа и на дейността на лечебните заведения в интерес на всички граждани.

Сред проблемите, на чието решаване в стратегията се обръща сериозно внимание, са медицинската помощ при спешни състояния, подобряването на взаимодействието между доболничната и болничната помощ, преструктурирането и оптимизирането на дейността на болниците, акцентира министър Гайдарски.

За подобряване на здравната система се предвижда поетапно увеличаване на публичните средства за здравеопазване, както и на размера на задължителната здравноосигурителна вноска, без да се увеличава данъчно-осигурителната тежест за населението.

Министър Гайдарски подчерта, че преминаването на заплащането на болниците към един източник на финансиране – Националната здравноосигурителна каса, което стана от началото на тази година, е верният път за развитие на здравната система и вече дава положителни резултати. Той посочи успешната промяна в дейността и финансовото състояние на болниците „Света Марина” във Варна, „Свети Георги” в Пловдив, „Света Екатерина” в София, които бяха сред най-задлъжнелите в края на миналата година, а сега отчитат повече приходи от разходите.

Основните въпроси, които столичните лекари поставиха пред министър Гайдарски, са свързани с обхвата и заплащането на дейността на болниците от Националната здравноосигурителна каса – включването на повече диагнози в клиничните пътеки и увеличаване на техните стойности (особено за пътеките за рехабилитация), както и с осъществяването на контрола от касата и признаването на извършената от болниците дейност. Промени в цените им ще бъдат направени след анализ на резултатите от шестмесечието, заяви министър Гайдарски.

В областта на доболничната помощ основно бяха дискутирани проблеми, свързани с достъпа на пациентите, регулативните стандарти и броя направления на общопрактикуващите лекари и специалистите.

Студенти по медицина и млади лекари поставиха въпроси, свързани с възможностите за специализация. МЗ разработва нова наредба, която ще регламентира заплащането на специализантите.

Сподели в: