Върни се горе

Две нови модерни клиники започват да функционират в най-голямото лечебно заведение в Северна България – Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски” в Плевен.  Те бяха открити от министър-председателя г-н Сергей Станишев и министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски днес, 15 октомври.

Днешното тържество ме изпълва увереност, че предначертаните в Националната здравна система цели за модернизация на здравната ни система се изпълняват, заяви при откриването на двете нови клиники министър Гайдарски. Министерството на здравеопазването води последователна политика за модернизиране на лечебните заведения, обновяване на техния сграден фонд и закупуване на модерна медицинска апаратура. Целта е повишаване на качеството на лечение на българските гражданите и подобряване на техния достъп до висококвалифицирана медицинска помощ. Това е основна цел в провежданата от МЗ политика, която е заложена и в Националната здравна стратегия 2007-2013 г.

Днешното събитие отново ясно и категорично потвърждава единната държавна политика за непрекъснато обновяване на лечебните заведения, доказва че здравеопазването е приоритет номер едно на правителството, каза още министър Гайдарски. Сред аргументите за това той посочи и факта, че всяка година в здравната система влизат 200 млн. лв. повече.

Новата придобивка показва процеса на възраждане, на модернизация на българското здравеопазване, подчерта в своето приветствие министър-председателят Сергей Станишев. Той посочи, че всички имаме грижата за здравеопазването в България, защото това засяга всички хора. Всички се нуждаем от качествено, добро здравеопазване, което е добре финансиране, заяви премиерът. Той увери, че вложения инвестиционен ресурс в здравеопазването ще се разширява през следващите години и че правителството ще продължи да подкрепя здравеопазването в процеса на цялостната му модернизация.

Профилактиката и лечението на инфекциозните и хематологичните заболявания са сред основните приоритети в българското здравеопазване. Това наложи модернизирането и обновяването на клиниките по инфекциозни болести и по хематология в една от водещите у нас болници - УМБАЛ „Д-р Георги Странски”, Плевен, подчерта доц. Васил Тодоров, изпълнителен директор на болницата.

За извършването на основен ремонт и за оборудване на Инфекциозната клиника Министерството на здравеопазването предостави 2 млн. лв. Сградата е самостоятелна, на два етажа, с разгъната застроена площ около 2500 кв. м. Извършена е цялостна подмяна на покривната конструкция, цялостно външно и вътрешно саниране, подмяна на дограма, ВиК, канализация, електрообзавеждане, отопление. Осъществено е специално оборудване на канализацията, обезпечаващо обеззаразяване на отпадните води от клиниката по инфекциозни болести. Закупено е цялостно ново обзавеждане на болничните стаи и всички служебни работни помещения. Клиниката изцяло отговаря на съвременните изисквания за комфорт на пациентите и оптимална работна среда за персонала.

Клиниката по инфекциозни болести разполага с 35 легла и в нея се лекуват тежкоболни пациенти от Централна Северна България. Тя има сектори за остър вирусен хепатит, за невроинфекции, за въздушно капкови и други инфекции. През клиниката, в зависимост от заболеваемостта, преминават годишно между 400 и 800 болни.

В новата клиника се разкрива и четвъртият в страната сектор за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН. Чрез него се цели децентрализация на лечението и гарантиране достъпа до грижи и качествено лечение на всички хора, живеещи с ХИВ/СПИН у нас.

Клиниката по хематология разполага с 43 легла и сектор за амбулаторни манипулации. Нейните специалисти оказват консултативна помощ по клинична хематология в болниците в Плевенска, Ловешка, Габровска и Великотърновска област. През последните години нараства броят на лекуваните в нея пациенти, главно поради увеличаване на онкохематологичните заболявания. През 1997 г. приетите тук болни са били 600, а през 2006 г. -  1426 души.

УМБАЛ „Д-р Георги Странски” е най-голямото лечебно заведение за болнична помощ в Северна България. Клиниките и отделенията осигуряват висококвалифицирана и специализирана болнична медицинска помощ. В тях работят 42 професори и доценти и 418 асистенти и ординатори, които са лекари с дългогодишна практика по специалността си, с доказани професионални качества. Специалистите по здравни грижи са 864.

През 2006 г. през болницата са преминали 43 771 пациенти - с 937 повече в сравнение с предходната година. Непрекъснато се увеличава и броят на преминалите пациенти от други области. През 2006 г. те са 8775, или 20% от всички хоспитализирани. За деветте месеца на 2007 г. в Университетската болница са постъпили 31 655 пациенти.

УМБАЛ в Плевен разполага с Консултативно-диагностичният блок, който включва 45 приемно-консултативни и диагностични кабинета, 5 медико-диагностични лаборатории и 10 диагностични отделения. Стационарният блок включва 34 клиники и отделения по редица общи и профилирани специалности. В УМБАЛ са изградени и специфични структури за диспансерна дейност - отделения, включващи диагностично-консултативни кабинети с диспансерни функции и регистър за диспансеризираните болни с онкологични, пневмофтизиатрични, психични и кожно-венерологични заболявания. Към болницата функционира “ДКЦ – Плевен” ЕООД, която осигурява специализирана извънболнична медицинска помощ на пациентите си. В болницата се извърша научна и учебна дейност, като тя е база за обучение на студенти и специализанти от Медицинския университет и медицинския колеж в Плевен.

Сподели в: