Върни се горе

Информацията за налично медицинско оборудване в интернет-страницата на Министерството на здравеопазването има отношение към оборудване, което в период от 1,5 г. не е пожелано от никое лечебно заведение. Поради изтичащия гаранционен период на техниката, през юни 2006 г. ръководството на МЗ е взело решение да предостави безвъзмездно наличната инфузионна техника и дефибрилатори на центровете по спешна медицинска помощ.

Това съобщи министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски в отговор на въпрос от народния представител Ваньо Шарков относно предоставянето на лечебните заведения на медицинско оборудване, закупено чрез Револвиращия инвестиционен фонд на МЗ, по време на парламентарния контрол днес, 19 януари.

 

Обявеното медицинското оборудване е част от доставка на обща стойност 11 330 000 лв., финансирана по Проект „Реформа в здравния сектор” и доставена на МЗ през месеците май, юни и юли 2004 г. Медицинското оборудване е с тригодишен гаранционен период – т.е. до средата на 2007 г. Веднага след доставката е стартирала процедура по избор на лечебни заведения, които да получат оборудването при условието на тригодишен безлихвен финансов лизинг. Сключени са договори с 29 лечебни заведения, които редовно изплащат погасителните си вноски, информира министър Гайдарски.

Условията за кандидатстване са предварително обявени и включват както общи критерии (място в системата на здравеопазването, обем медицинска дейност, съществуващи структури, финансова стабилност, аргументиран план за погасяване на задължението и др.), така и специфични критерии за всеки отделен вид медицинска апаратура (наличие на лечебна структура, обучен персонал и добър лечебен опит), обясни министърът. Общите критерии са описани в Ръководството за оперативна дейност, изложено на страницата на МЗ, а конкретните критерии за съответния вид оборудване се обявяват публично преди всяка процедура по избор на лечебни заведения, които да получат оборудването.

Министър Гайдарски съобщи, че съгласно решението на ръководството на МЗ всички центрове за спешна медицинска помощ в страната, с изключение на ЦСМП – София (поради липса на спешно приемно отделение), са получили инфузионна техника и дефибрилатори. Поради техническа грешка информацията за наличното медицинско оборудване не е била своевременно свалена от сайта на МЗ, но проблемът вече е отстранен.

Сподели в: