Върни се горе

В петък, 14 юли, ще се състои заседание на Централната комисия за разпределение на скъпоструващи лекарства към Министерството на здравеопазването, в което ще участват и представители на научните дружества по онкология и директори на диспансери за онкологични заболявания от страната.

На срещата ще бъдат обсъдени подробни указания до лечебните заведения – крайни получатели на лекарства, осигурявани по реда на Наредба 34 на МЗ, за оформяне на протоколите на пациентите и придружаващите ги документи. Целта е да се избегне нееднозначното тълкуване на критериите за отпускане на золадекс, разработени от централната комисия, и да се уеднаквят отчетните документи и стриктното прилагане на критериите.

След заседанието на комисията резултатите от срещата ще бъдат обявени на представители на неправителствените пациентски организации.

След приключване на срещата от 14.30 ч. в заседателната зала на МЗ ще се състои пресконференция, в която ще участват членове на Централната комисия, национални консултанти, директори на онкодиспансери и представители на пациентските организации.

Във връзка с продължаващите нападки срещу Министерството на здравеопазването относно отпускането на продукта золадекс, министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски отново заявява категорично, че всички пациентки, които са в пременопаузална фаза и отговарят на критериите, ще получат лекарството, независимо от възрастта си.

МЗ отново напомня, че критериите са разработени и представени от изтъкнати, водещи специалисти по химиотерапия в страната, включени в Централната комисия. Ако някои болни или лекари-химиотерапевти не са съгласни с определените критерии, те могат за се обърнат към Научното дружество по онкология.

Сподели в: