Върни се горе

Всички пациентки, които са в пременопаузална фаза, имат хормонозависими тумори и отговарят на критериите, ще получат лекарствения продукт золадекс, независимо от възрастта си.

Министерството на здравеопазването не е въвеждало възрастово ограничение за изписване и отпускане на лекарството. Определените от Централната комисия към МЗ критерии са съобразени с международните стандарти.

Тази позиция на МЗ бе потвърдена на проведеното днес, 14 юли, заседание на Централната комисия към МЗ, за повторно утвърждаване и конкретизиране на критериите за лечение със золадекс и разясняване на неправилното тълкуване за възрастови ограничения.

В срещата участваха и членове на Научното дружество по онкология, директори на онкодиспансери в страната, както и представители на неправителствените пациентски организации на пациенти с онкологични заболявания.

На заседанието на Централната комисия определените от нея критерии за отпускане на лекарството золадекс, които през седмицата бяха неточно тълкувани, не бяха променени, а бяха ясно конкретизирани, по-точно формулирани и подробно разписани, като бе дадена точна формулировка на групите с нисък, среден и висок риск от заболяването, съобщи пред журналисти д-р Нина Ръсина, началник отдел «Лекарствена политика» в МЗ и председател на Централната комисия. С това бе потвърдена изказваната през седмицата позиция на МЗ, че не възрастта, а медицинските показания са определящи за отпускането на лекарството.

Потвърдено бе, че всеки конкретен случай и всеки протокол ще бъде разгледан поименно в Централната комисия и решението ще се взема въз основа на представената медицинска документация. Централната комисия заседава всяка седмица.

Появилото се през седмицата напрежение е в резултат на неправилно тълкуване на посочените критерии, тъй като те са предназначени за специалисти, посочи националният консултант по химиотерапия доц. Асен Дудов, член на Централната комисия. Това са критерии за лечение, които се прилагат и до момента. Не става въпрос за разделяне на пациентките по възраст, а за това, че възрастта до и над 35 г. определя степента на риска като средна и висока, обясни той. Разделянето на жените с рак на млечната жлеза до и над 35 години не е критерий за отпускане на лекарствения продукт, а само показва част от рисковите категории – всички жени до 35 години влизат в групата на болни със среден и/или висок риск и ако туморът е хормоночувствителен, пациентките подлежат на лечение със золадекс. И жените над 35 години с активна яйчникова функция и хормоночувствителен рак на млечната жлеза също подлежат на такова лечение при наличие на индикации. В този смисъл неправилно се интерпретира възрастта до 35 години.

МЗ се стреми да задоволи възможно най-пълно потребностите от лечение със золадекс, както и да прецизира използването на лекарствените продукти и за останалите заболявания, като средствата за лекарства са в рамките на лимитиран държавен бюджет.

За да се осигури ритмичността на получаваните по централна доставка лекарствени продукти, МЗ предприе мерки по изменение на Наредба №34, в резултат на които лекарствени продукти за лечение на трансплантирани пациенти и продуктът золадекс за лечение при рак на млечната жлеза преминаха на поименно отпускане по протоколи. С промяната в част Б на наредбата бяха включени лекарствените продукти: Золадекс /госерелин/ - за рак на млечната жлеза; Циклоспорин, Микофенолик ацид и Сирулимус – за лечение на състояния след трансплантация.

Поименното разпределяне на лекарствата от Централната комисия към МЗ, на базата на изготвени от нея критерии, започна от юни. Лекарствата се разпределят на база сключени договори по двумесечни квоти и е предвидено да осигурят количества до края на годината. Към момента са разпределени около 50% от договорените количества. Поименно се разпределят 12 лекарствени продукта.

Критериите на комисията за лечение със золадекс при рак на млечната жлеза се основават на приетия в St. Galen през януари 2005 г. Международен експертен консенсус. По тези критерии се работи в повечето страни в Европа.

От 13 юли започнаха проверки в онкодиспансерите в страната за установяване на причините, поради които е отказвано лечение и изписване на лекарствени продукти на онкоболни, както и изясняване на неправилното тълкуване на възрастовите определения и липсата на възрастови ограничения.От получената до момента информация от 10 РЦЗ в страната не са установени нарушения при изписването и отпускането на лекарствени продукти, както и пропуски във воденето на медицинската документация. Продължава проверката в Столичния онкодиспансер, в който се разпределят лекарства за близо 9000 пациенти и е необходимо съответното технологично време за извършване на проверката. Докладите от проверките се очакват до 20 юли, резултатите от тях ще бъдат обобщени и ще се предприемат съответните мерки, заяви д-р Ръсина.

По указание на МЗ регионалните центрове по здравеопазване ще свикат Регионалните съвети по здравеопазване, на които ще бъдат обсъдени възникналите проблеми и напрежение.

Извън разпоредената спешна проверка в момента, регионалните центрове по здравеопазване извършват ежемесечни проверки, съгласно Методиката за контрол на Наредба №34. Сигналите, с които МЗ разполага, за неефективно разпределяне на лекарства преди преминаване на поименно изписване (от януари до края на май тази година), са за изписване на лекарства на един пациент от няколко лечебни заведения за един и същи период в София (от СБАЛО и Онкодиспансер София-град), за изписване на золадекс за друга локализация на рака (при мъже в СБАЛО и онкодиспансера във Велико Търново), изписване на золадекс на жени в менопауза или на жени с негативен рецепторен хормонален статус, които категорично не са показани за лечение със золадекс.

На всички сигнали за проблеми с доставката на лекарства МЗ реагира своевременно с необходимите проверки и преразпределения на наличните лекарства.

Сподели в: