Върни се горе

Център “Фонд за лечение на деца” осъществява дейност по организационно и финансово подпомагане на деца до 18 години, нуждаещи се от диагностични и лечебни процедури, за които няма условия за извършване в България. Той администрира набирането на финансови средства за осъществяване на тази дейност.

Центърът “Фонд за лечение на деца” бе създаден с Постановление № 280 на Министерския съвет от 18 октомври 2004 г., което е обнародвано в “Държавен вестник”, бр. 96 от 29 октомври 2004 г.

Всеки, който иска да помогне, може да използва дарителската сметка на фонда в Българска народна банка:

Българска народна банка - Централно управление

Банков код: 6619661-1

Банкова сметка: 3000128907

БИН: 730201000-1

Сподели в: