Върни се горе

Тридесет и три деца получиха възможност за провеждане на скъпоструващи консултации и лечение в чужбина през 2005 г. със средства от Център «Фонд за лечение на деца» . За тях са изразходвани 1,6 млн. лв.

Център «Фонд за лечение на деца» действа от януари 2005 г. Той бе учреден , тъй като за някои заболявания в момента у нас няма условия за поставяне на точна диагноза и лечение, което налага съответните процедури да се извършват в лечебни заведения в чужбина. Фондът започна дейността си с първоначална държавна субсидия, като целта бе той да централизира благотворителността на българското общество, като даде ясни гаранции за прозрачност и целевото изразходване на дарените средства.

Обществен съвет на фонда, в който участват изтъкнати лекари и общественици, ползващи се с авторитет сред гражданите, разглежда и одобрява молбите от родители на болни деца, които са одобрени по отношение на медицинската целесъобразност за лечение в чужбина от Комисията за лечение в чужбина към МЗ и е изказано ясно становище от тази необходимост от профилните комисии към нея.

За изтеклата 2005 г. Общественият съвет на центъра одобри за лечение в чужбина общо 33 деца . За две деца бяха закупени стави, които не се произвеждат у нас и са строго индивидуални, а две деца пътуваха повторно.

Най-често срещаните заболявания, консултации и лечение за които фондът финансира, са костномозъчни трансплантации (7 деца), заболявания на опорно-двигателния апарат (6 деца), очни заболявания (5 деца), урогенитални вродени малформации (3 деца) и други (10 деца).

Децата получиха лечение и консултации във водещи клиники в 5 страни -Израел (8 деца), Германия (9), Франция (6), Австрия (5) и Швейцария (1).

За лечението на децата досега са платени 1598 911,08 лв.

Средствата от дарения, постъпили по сметката на фонда, са 1 112 682 лв. През 2005 г. фондът разполагаше и със субсидия от бюджета в размер на 5410 176 лв. Дарители в него са над 1200 физически и юридически лица.

 

Дарителската сметка на Център “Фонд за лечение на деца” е:

Българска народна банка – Централно управление

Банков код: 6619661-1

Банкова сметка: 3000128907

БИН: 730201000 -1

Сумите за дарения се превеждат от търговските банки в страната.

Сподели в: