Върни се горе

Три нови мобилни кабинети предоставя Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на неправителствени организации, изпълняващи дейности по превенция на ХИВ в ромска общност и сред проституиращи в Русе, Бургас и Варна.

Получатели на модерната техника са фондация „Областен Ромски съюз” (Бургас), кото ще работи съвместно с фондация „Здравето на ромите”, Сливен, и фондация „Свят без граници”, Стара Загора. Във Варна кабинетът е за сдружение „СОС – Семейства в риск”, а в Русе с него съвместно ще работят Сдружение „ИМКА – Русе” и Българският Червен кръст.

Мобилните кабинети ще предоставят медицински услуги на особено уязвими групи на местата, където те работят или живеят - първични дерматовенерологични прегледи, диагностика на ХИВ/СПИН, сифилис и Хепатит В и С, лечение на полово-предавани болести.
Кабинетите са оборудвани с модерна диагностична апаратура и необходимите консумативи и диагностикуми. В тях ще се вземат кръвни проби за тестуване за ХИВ, сифилис и Хепатити В и С, предоставяне на пред и след-тестово консултиране, осъществяване на профилактични кожно-венерологични прегледи. Ще се предоставят информационни материали и материали за безопасни сексуални и инжекционни практики.

Екипите на мобилните медицински кабинети включват медицински координатор - специалист дерматовенеролог, медицинска сестра/лаборант, шофьор (който е и сътрудник на терен) и сътрудник на терен (част от местния екип по съответния компонент).

Специалистите, които ги обслужват, ще провеждат здравни консултации и превенция на полово-предаваните болести и други социално-значими заболявания, ще организират проучвания сред уязвимите групи, ще прилагат като пилотни проекти интервенционни стратегии, както и ще спомагат за връзката между здравните и социалните служби и особено уязвимите групи.

Кабинетите осигуряват пълна конфиденциалност, анонимност, достъпност и безплатност на услугите, при поддържане на високи професионални стандарти на работа.

Финансирането на мобилните кабинети е част от бюджетите на неправителствените организации.

Сподели в: