Върни се горе

Във връзка с разпространени в медиите изявления на бившия изпълнителен директор на университетска болница „Света Екатерина” д-р Александър Чирков, Министерството на здравеопазването уточнява:

Непознаване на закона е твърдението на д-р Чирков, че при извършване на трансплантация от жив донор болницата не е длъжна да уведоми за това Изпълнителната агенция по трансплантации в посочения в закона 7-дневен срок.

Съгласно чл. 35 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (ЗТОТК) „всяко лечебно заведение, в което е извършено присъждане на органи, тъкани и клетки, е длъжно в срок до 7 дни да регистрира извършената трансплантационна процедура в Изпълнителната агенция по трансплантация”. Тази законова разпоредба важи с еднаква сила независимо дали се касае за живо или трупно донорство.

Не са спазени и разпоредбите на Наредба № 11 от 29.03.2004 г. за водене на регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация. Нито един от случаитеняма регистрация на осъществените трансплантационни процедури в ИАТ.

 

При извършването на 20-те трансплантации на бъбрек на чуждестранни граждани в болница „Света Екатерина” е нарушен и чл. 32 от ЗТОТК, според който присаждане на органи, тъкани и клетки се извършва само при условие, че реципиентът на органи е включен в служебния регистър на Изпълнителната агенция по трансплантация.

Наредба № 17 от 27.05.2004 г. за условията и реда за включване на лица, нуждаещи се от присаждане на органи в служебния регистър на ИАТ и за подбор на конкретен реципиент на орган, тъкани или клетки регламентира, че лечебното заведение прави предложение до ИАТ за включване на съответния пациент в регистър.

Тази разпоредба отново важи независимо дали се касае за живо или трупно донорство.

Всички трансплантации на територията на България се извършват при спазване на българското законодателство – включително и при чуждестранни граждани, каквито са във всички 20 случая, установени в болница „Света Екатерина”.

Не отговаря на истината и изявлението на д-р Чирков пред медии относно статута на болница „Света Екатерина” - че тя е „негова”. Няма промяна в съдебната й регистрация, тя е държавно лечебно заведение и собственик на 100% от капитала й е Министерството на здравеопазването.

Сподели в: