Върни се горе

   Необходимостта от създаване и развиетие на Национална система за трансплантация, която да реализира практически съвременните методи на лечение в тази област на медицината, е изразена от здравната политика на правителството и провежданата реформа в тази сфера, заяви на редовната пресконференция на министерството заместник министър доц. Петър Тенчев. Целта е качествена промяна и разширяване възможностите за достъп до утвърдени начини за лечение чрез трансплантация, позволяваща чувствително намаляване на смъртността, инвалидността и повишаване на качествата на живота, каза още доц. Тенчев.

   По думите му, след пика на бъбречни трансплантации през 1999 г, България е стигнала до положение да извърши само две, от трупен донор, през 2001 г. Доц. Тенчев подчерта, че приемането на законопроекта за трансплантация на органи, тъкани и клетки се налага в резултат на несъответствието между обществено-икономическите отношения в страната, действащите изисквания към правното устройство на държавите, членуващи и асоциирани в Европейския съюз и съществуващата към момента законова уредба.Действащото законодателство в областта на трансплантацията регламентира една малка част от свързаните с тази област медико-социални, икономически и правно–етични въпроси и се свежда принципно до три текста от Закона за народното здраве. Липсата на регламент с ясни критерии, организационни процедури и ангажименти на институциите и гражданите, както и на лечебните заведения, участващи в процеса на трансплантация и регистрираните тенденции в общественото здраве, измервани с регресивни показатели за заболеваемост, детска и обща смъртност, негативни демографски показатели и нарастваща инвалидизация, определят нуждата от създаване на Закон за трансплантация на тъкани, органи и клетки.

   При изготвяне проекта на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки са взети предвид всички изисквания на Съвета на Европа, залегнали в “Протокол към Конвенция за човешки права и биомедицина във връзка с трансплантацията на човешки органи и тъкани”, като са използвани редица закони, подзаконови нормативни актове и правила на страните членки на ЕС, САЩ, Канада и други високо развити държави, регламентиращи дейвостите по организацията и трансплантационните процеси, съобщи зам.-министър Петър Тенчев. Той подчерта, че приетият на първо четене законопроект е бил представен на Съвета на Европа, откъдето има над 10 положителни становища.Националният център за управление на трансплантацията има споразумение за съвместно реализиране на международна програма за сътрудничесто с Ост Девелопмент СА, френско дружество, регистрирано по френските закони и лицензирана тъканна банка в Република Франция, каза директорът на центъра д-р Янко Начков. Той обясни, че споразумението предвижда оказване на помощ на България в развитието на трансплантацията на тъкани чрез изграждане на модерна донорска мрежа за биоматериали, отговаряща на най-високите европейски и световни етични и медицински стандарти. Споразумението очертава рамката, в която ще се извършва тази съвместна дейност и дава възможност на всяко конкретно лечебно заведение за болнична помощ да избере дали да се включи или не в проекта.

   Споразумението не е търговски договор, не ангажира финансово нашата страна, уточни д-р Начков. По силата на това споразумение, българските специалисти ще получат достъп до стандартни процедури, технологии и ноу-хау, които до момента не са познати в страната. Предвижда се квалификация на български специалисти във Франция и САЩ, както и квалификационни курсове, осъществявани от чужди специалисти в София, Пловдив, Варна, Плевен и др.

   Директорът на националния център по управление на трансплантнацията допълни, че всички практически дейности от страна на Ост-Девелопмент СА в България по Програмата за осигуряване на трансплантацията ще се осъществяват съгласно действащите български закони и нормативна уредба от тяхно дъщерно дружество, регистрирано според българското законодателство като българско юридическо лице.

Сподели в: