Върни се горе

България е първата страна в Източна Европа и Централна Азия, която въвежда системата за втора генерация епидемиологично наблюдение на ХИВ/СПИН

От днес, 29 юли, до 31 юли 2004 г. във Велинград ще се проведе работно съвещание с участието на представители на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, дирекция “Здравна профилактика и държавен санитарен контрол”, Националния център по заразни и паразитни болести /НЦЗПБ/ и директорите и началници на отдел “Противоепидемичен контрол” на ХЕИ в Бургас, Варна, Плевен, Пловдив и Столична ХЕИ.

Работното съвещание е във връзка със стартирането на Компонент 2 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” - „Създаване на национална система с контролирано качество за интегриран епидемиологичен и поведенчески надзор по отношение на ХИВ/СПИН/ППБ”.

На срещата ще бъдат представени и обсъдени целите, основните дейности и очакваните резултати по този компонент, както и връзките с други участници в изпълнението на програмата, които работят в областта на превенцията на ХИВ/СПИН сред най-уязвимите групи.

Главните дейности по компонента включват въвеждането на втора генерация епидемиологичен надзор, който проследява връзката между данните за епидемиологичната ситуация и рисковите поведения и обяснява по-пълно тенденциите при разпространението на ХИВ/СПИН.

Националната система за постоянен биологичен и поведенчески надзор включва:

Изграждане на едно централно звено към Националния център по заразни и паразитни болести и 5 регионални звена към ХЕИ в София, Пловдив, Бургас, Варна и Плевен.

 Обучение на кадри за извършване на втора генерация епидемиологичен надзор на ХИВ/СПИН.

 Снабдяване със съвременна техника и диагностични тестове на НЦЗПБ и ХЕИ.

 Система за външен качествен контрол и сертифициране на лабораториите, които ще провеждат изследванията за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис.

 Изграждане на ефективна връзка между НЦЗПБ, ХЕИ, кабинети за безплатно и анонимно консултиране и изследване на СПИН и неправителствени организации, които работят на територията на София, Пловдив, Бургас, Варна и Плевен.

С изпълнението на тези дейности България ще стане първата страна в Източна Европа и Централна Азия, която въвежда системата за втора генерация епидемиологично наблюдение на ХИВ/СПИН.

Първите стъпки по въвеждането й бяха направени през май, когато експерт на Канадската агенция за международно развитие посети Националния център по заразни и паразитни болести.

От август 2004 г. със средства на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария ще започне оборудването на Националната потвърдителна лаборатория по ХИВ към НЦЗПБ и лабораториите на ХЕИ в Бургас, Варна, Пловдив, Плевен и София с компютри и съвременна апаратура за скринингови изследвания за ХИВ, хепатит В и С и сифилис. Ще бъдат доставени и диагностикуми за безплатни изследвания за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис сред най-уязвимите групи в петте регионални центъра в София, Пловдив, Бургас, Варна и Плевен.

Сподели в: