Върни се горе

От 21 до 23 април 2005 г. ще се състои ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ДЕТСКА ЕНДОКРИНОЛОГИЯ. Той ще започне своята работа в четвъртък, 21 април, от 8.30 часа, в зала “Опал” на хотел “Принцес”.

В конгреса ще участват световноизвестни специалисти по детска ендокринология от САЩ, Македония, Турция и др. Участват също водещи български специалисти от най-големите университетски болници в страната.

В основните теми на форума ще бъдат обсъдени проблеми, свързани с лечението на значими медико-социални заболявания при децата - детски диабет, затлъстяване в детско-юношеската възраст, изоставане в растежа. Ще бъдат разгледани въпроси за лечението на деца, родени с ниско за гестационната си възраст тегло, диагностиката и терапията на заболяванията на щитовидната жлеза, тиреотоксикозата в детско-юношеската възраст, генетичните аспекти на ендокринните заболявания, диагностичните и терапевтични подходи и проследяването на деца с изоставане в растежа, профилактиката на острите и хронични усложнения на захарния диабет в детската възраст.

Политиката на Министерството на здравеопазването за подобряване на детското и юношеското здравеопазване у нас е насочена към намаляване на значимите медико-социални заболявания и подобряване на качеството на живот при децата и юношите.

През 2005 г. МЗ осигурява чрез централизирани доставки растежен хормон за 186 деца с изоставане в растежа, предизвикано от различни фактори – недостатъчност във функцията на хипофизата, при деца на хемодиализа поради хронична бъбречна недостатъчност и някои вродени заболявания, предполагащи нисък ръст. Субституиращото лечение дава шанс на децата да достигнат нормален ръст и осигурява профилактика при някои усложнения, водещи до трайни увреждания и ограничена социална адаптация.

Сподели в: