Върни се горе

В понеделник и вторник (22 и 23 ноември) в Парк-хотел “Москва”, София ще се проведе Петият национален симпозиум по дезинсекция и дератизация и Третият национален симпозиум по нозокомиални (вътреболнични) инфекции и дезинфекция. Симпозиумите ще започнат в 9.00 часа, в зали “Москва” и ”Киев”.

Двата форума са организирани от Министерство на здравеопазването, Националния център по заразни и паразитни болести и професионални сдружения на работещите в тази сфера специалисти. Съорганизатор и спонсор е и Българо-Швейцарската програма по болнична хигиена.

Проявите са израз на провежданата от Министерството на здравеопазването политика за осигуряване на по-високо качество на медицинската дейност. Вътреболничните инфекции, като ключов елемент на системата на качество на тази дейност, са приоритетни при решаването на проблемите на медицинското обслужване. Двата симпозиума са част от общата стратегия на Българо-Швейцарската програма за болнична хигиена за повишаване нивото на знания и умения не само на професионалистите, работещи в болниците, но и на пациентите и на цялото общество по проблемите на контрола на вътреболничните инфекции.

Основните тематични направления са свързани с въвеждането на съвременните европейски практики в профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции, ефективните методи и средства за контрол, както и организацията за борба с вредителите с медицинско значение.

В програмите на симпозиумите са включени доклади, съобщения и презентации, които представляват интерес за широк кръг медицински специалисти и най-вече за ангажираните в профилактиката и контрола на инфекциите, свързани с медицинското обслужване на пациентите.

В работата на двата форума ще вземат участие изтъкнати български специалисти по проблемите на епидемиологията, микробиологията и вирусологията, контрола на вътреболнични инфекции, клиницисти и биолози. Доклади ще изнесат експерти от Швейцария и Германия.

С влизане в сила на Закона за здравето от 1 януари 2005 г. ще се разработят и въведат в практиката важни и основополагащи нормативни документи в тази област - национален медицински стандарт по нозокомиални (вътреболнични) инфекции, наредба за профилактиката на тези инфекции в лечебните заведения, методични указания и др.

Българо-Швейцарска програма по болнична хигиена се изпълнява у нас от 2002 г. Тя има за цел да се гарантира сигурността на пациентите и медицинския персонал, както и да се хармонизират клиничните стандарти за превенция и контрол на вътреболничните инфекции в България със стандартите, възприети в развитите страни.

Програмата се финансира от Швейцария и България и е на обща стойност 3,8 млн. лв. Тя е продължение на друг съвместен проект - “Централна стерилизация”, проведен в 13 наши болници (от 1994 до 1998 г.), по който бяха доставени модерни технологии и оборудване на обща стойност 11 млн. швейцарски франка.

По линия на Българо-Швейцарска програма по болнична хигиена е проведено обучение и специализация на медицинския персонал и специалистите от 6 пилотни болници в страната, сред които “Пирогов”, “Св. Анна”, “Св. Екатерина”, УМБАЛ “Св. Георги” в Пловдив, Университетската болница в Плевен и МБАЛ - Добрич. Целта е по-добра регистрация и намаляване на вътреболничните инфекции, характерни за хирургичните и интензивни отделения, а също така общо повишаване на качеството на услугите в системата на здравеопазването.

В рамките на програмата бе разработена и приета национална антибиотична стратегия и национална програма, с които се въвеждат препоръчителни стандарти за използването на антибиотичните средства в борбата с вътреболничните инфекции.

В края на 2004 г. приключва действието на Българо-Швейцарска програма по болнична хигиена. Нейните цели ще бъдат продължени с нов проект, който в момента се договаря за нов тригодишен период - до 2007 г. Има изразена готовност от швейцарското правителство за финансиране на втория етап на програмата (2005-2007 г.) с около 2,5 млн. швейцарски франка.

Сподели в: