Върни се горе

Реформата в областта на психичното здраве е сред основните задачи в политиката на Министерството на здравеопазването. Тя е насочена към намаляване на институционалната зависимост на лицата с психични разстройства, интеграция и равнопоставеност на психиатричната помощ с останалите медицински направления, преминаване към грижи и услуги за психично болните в общността и хуманизиране на лечението им.

Това заяви проф. Вихра Миланова, национален консултант по психиатрия и началник на Клиниката по психиатрия при УМБАЛ „Александровска”, на проведената днес, 7 февруари, пресконференция в Министерството на здравеопазването. Срещата с журналистите бе по повод 125 години от основаването на първата психиатрична клиника у нас – тази в „Александровска” болница.

Приоритетната цел на Клиниката по психиатрия при Университетска болница „Александровска” е създаването на съвременни условия за болнично лечение на хората с психични разстройства, подчерта проф. Миланова. Тя посочи, че амбицията на колектива е най-старата българска психиатрична клиника да се превърне в модел на съвременна модерна психиатрична помощ, която включва и адекватна извънболнична грижа – създаване на дневни центрове, защитени жилища, информационни центрове за подпомагане пътя на пациентите за тяхната социализация и адаптация. В момента в клиниката едновременно се извършва основен ремонт и се реализира проект, финансиран по програма ФАР, за създаването на дневен център със защитено жилище и информационен център. По този начин ще се предложи цялостно медицинско обслужване на пациентите с психиатрични увреждания и ще се създадат добри болнични и доболнични условия, изтъкна националният консултант.

85% от хората с психични разстройства могат да се лекуват в доболнични условия, 10% се нуждаят от хоспитализация и само 5% от по-продължително лечение.  При близо 1,4 млн. души у нас се очаква да имат различни психични разстройства – кризи, зависимости и други, каза проф. Миланова.

Тя посочи, че развитието на добри практики в психиатрията изисква сътрудничество между различни институции и специалисти за преодоляване на съществуващата в обществото психиатрична стигма.

Психичното здраве има не само медицински, но и сериозни социални измерения. Обект на внимание на психиатрите, наред с лечението на хората с психични разстройства, е тяхното възстановяване и приобщаване в общността, заяви д-р Георги Ончев, главен асистент в клиниката.

В съответствие с европейските критерии дейността на МЗ е насочена към подпомагане на прехода от институционализирана психично-здравна помощ към модел на психиатрия в общността, за социалната подкрепа на обществото и участието на хората с психични разстройства по пълноценен начин в гражданския процес, изтъкна д-р Анна Варсанова, началник сектор в дирекция „Медицински дейности” при МЗ. Тя подчерта, че деинстиционализацията на психиатричната помощ е процес, протичал дълги години и в европейските страни. Разкриването на дневни центрове и защитени жилища изисква активното съдействие на общините и кметствата в страната, каза още д-р Варсанова.

Сподели в: