Върни се горе

Проекти на обща стойност 2 млн. лева ще бъдат реализирани за преструктуриране на болничната помощ в област Разград в изпълнение на проект „Реформа в здравния сектор”, финансиран по Заемното споразумение със Световна банка.

Споразумителният протокол за това бе подписан днес, 26 април, в Министерството на здравеопазването от заместник-министъра на здравеопазването д-р Матей Матеев, заместник-областния управител на област Разград г-жа Евгения Кочанова, кметовете на общините Разград и Кубрат, заместник-кмета на община Исперих, директора на Районния център по здравеопазване, директорите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” в Разград и на общинските болници в Кубрат и Исперих.

Представителите на централната и местната власт и ръководителите на лечебни и здравни структури декларираха общо съгласие за стартиране на проекта за преструктуриране на болничната помощ в област Разград. Отчетено бе, че е постигнато добро взаимодействие между всички заинтересовани страни и че проектите срещат пълната подкрепа на местната власт и на лечебните заведения в региона.

Участниците в срещата откроиха като проблем необходимостта от реновиране на съществуващата база на болничните лечебни заведения така, че те да отговарят по-адекватно на здравните потребности на хората от област Разград и да осигурят необходимото им медицинско обслужване. Този подход е в съзвучие със заложеното в проекта на Национална здравна стратегия 2007-2012 година. Отчитайки демографската специфика на региона, специално внимание ще се обърне към лечението, долекуването и медицинските грижи към възрастните хора, като в трите болници в региона – областната и двете общински, ще се създадат отделения за долекуване.

Договорено бе в МБАЛ „Св. Иван Рилски” в Разград да се намалят леглата за активно лечение и да се разкрият 60 легла за рехабилитация, физиотерапия и долекуване, както и да се извърши преустройство на необходимата за това база. В областната болница ще се обнови и хирургичното отделение. Предвидените средства за обновяване и преструктурирането на МБАЛ Разград са на стойност 1060000 лв.

В рамките на проекта МБАЛ, Исперих ще се преструктурира вътрешно чрез намаляване на броя на леглата за активно лечение и разкриване на сектор с 20 легла за долекуване Ще се разшири и окомплектова базата на отделението за анестезия и интензивно лечение. Предвидената сума за общинската болница е в размер на 470000 лв.

Със средства по проекта в МБАЛ, Кубрат ще се извърши вътрешно преструктуриране, като се намали броят на активните легла и се разкрие сектор с 22 легла за долекуване. За целта ще бъдат отделени 470000 лв.

До края на май ще бъде готова цялата изисквана по закон проектно-сметка документация и ще бъде обявена тръжна процедура по изискванията на Световна банка. Обществената поръчка ще бъде за строителството на обектите и за тяхното оборудване с медицинска апаратура. Изпълнението на проектите трябва да приключи до 31 март 2007 г.

Сподели в: