Върни се горе

Национални преговори по проблемите на спешната медицинска помощ започнаха на проведеното днес, 19 юли, заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в здравеопазването. Те бяха инициирани от министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски през миналата седмица за цялостно решаване на социалните проблеми в системата на спешната помощ. Преговорите се водят в контекста на бюджетната процедура за 2008 г.

В Отрасловия съвет участват представители на МЗ, на представителните организации на работните и служителите и на работодателските организации. Председател на съвета е заместник-министърът на здравеопазването д-р Матей Матеев.

Участниците в заседанието взеха решение да бъде сформирана работна група към Отрасловия съвет, която трябва да обобщи проблемите в спешната медицинска помощ и да представи изводите и направените предложения за консенсусни решения за дискусия в съвета. Срокът за нейната работа е краят на август.

На заседанието днес МЗ представи на социалните партньори анализ на финансовото състояние на центровете за спешна медицинска помощ в страната. Отчетено бе, че в бюджета на МЗ за 2007 г. за разходи за ЦСМП са осигурени 59,5 млн. лв., което представлява ръст от 15% спрямо 2006 г. Посочено бе, че утвърдената численост на работещите в центровете е 7581 души, като заетите щатни места са 7042, а вакантните са 539. Средствата за работни заплати в системата на спешната медицинска помощ са увеличени с 4,5 млн. лв. тази година, или ръст от 32% спрямо Закона за държавния бюджет за миналата година.

Средната брутна работа заплата в ЦСМП се е увеличила от 364 лв. на 403 лв., сочат справките. От 1 юли 2007 г. работещите в центровете получават 10% увеличение на заплатите, като това е второто увеличение през тази година – след увеличението от 20% на най-ниските заплати от 1 януари.

На заседанието бяха обсъдени и проблемите в организацията на работа в центровете за спешна медицинска помощ, свързани с нормативните промени относно намаленото работно време и осигуряването на дежурства от спешните екипи. Социалните партньори се ангажираха да търсят законови възможности за облекчаване на работния режим и създаване на оптимални условия за работа на дежурните екипи.

Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество реши да бъде открита процедура за сключване на анекс към Колективния трудов договор в отрасъл здравеопазване

Сподели в: