Върни се горе

В понеделник, 13 февруари, от 13.00 часа в залата на Министерството на здравеопазването ще се проведе пресконференция.

На пресконференцията ще бъде обявено началото на втория етап на Националната кампания „Изследвай се за ХИВ/СПИН - анонимно и безплатно” по повод 14 февруари - Деня на влюбените.

В пресконференцията ще участват:

Д-р Атанас Додов - заместник-министър на здравеопазването

Д-р Тонка Върлева - директор на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

Проф. Христо Тасков - председател на Експертния съвет по СПИН към МЗ

Г-жа Маноела Грозданова - програмен директор на UNAIDS за България

В кампанията ще се включат мобилните кабинети на 7 неправителствени организации, в които консултанти и лаборанти от кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН (КАБКИС) ще предложат услуги по анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН на студенти от 10 висши учебни заведения в градовете София, Варна, Бургас, Пловдив, Русе и Велико Търново.

На пресконференцията ще бъде представен доклад за дейността на разкритите в рамките на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” 15 кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН за периода януари 2004 - декември 2005 г.

Сподели в: