Върни се горе

Целта на проекта е подкрепа за процеса на икономическа и социална реформа в България и подготовка на страната за присъединяване към Европейския съюз, посредством подпомагане развитието на нововъведената система за задължително здравно осигуряване в България и изграждане на институционалния капацитет на Националната здравноосигурителна каса.

Общата стойност на проекта е един милион и двеста хиляди Евро. Партньори на България са Френската Агенция за сътрудничество и развитие на международните отношения ADECRI, упълномощена от Министерството на труда и солидарността на Франция и Министерството на здравеопазването на Кастиля Ла Манча, Испания.

Проектът стартира днес, 26 април 2001 година и ще бъде изпълняван в продължение на 18 месеца. Той включва четири взаимнодопълващи се компонента.

   - Организация и управление на човешките ресурси;

   - Развитие на Обучителния център на Националната здравноосигурителна каса;

   - Отношения с изпълнителите на медицински услуги: общопрактикуващи лекари и управители на болници;

   - Комуникации, свързани с промоция на здравето.

Сподели в: