Върни се горе

По традиция всяка година през месеците април и май се провежда Пролетната кампания по безвъзмездно и доброволно кръводаряване.

Основната й цел е даряването на кръв да се превърне в празник, да се убедят хората, че зад акта на кръводаряване стои нещо толкова важно и стойностно като съпричастност към болката на другия, солидарност, благотворителност и щедрост.

Тази година Пролетната кампания по безвъзмездно и доброволно кръводаряване 2004 започва на 4 април, Цветница (неделя). Тя се организира съвместно от Министерството на здравеопазването, Националния център по хематология и трансфузиология и Асоциация “Родители” и се осъществява и със съдействието на Светия синод на Българската православна църква и Софийската Света митрополия. Кампанията преминава под надслов “Запалете свещичка, дарете живот” и се реализира в градовете София, Варна и Бургас.

На Цветница ще бъдат разкрити временни пунктове за кръводаряване към православните храмове в:

София “Св. Александър Невски”, “Св. Неделя”, “Св. Петка”, “Св. Георги”, “Св. Седмочисленици”

Варна “Св. Успение Богородично”

Бургас “Св. Св. Кирил и Методий”

Пролетната кампания включва и Студентска кръводарителска кампания. Тя ще започне в София на 19 април.

Политиката на Министерството на здравеопазването в областта на трансфузионната хематология е насочена към осигуряването на безопасни кръв и кръвни продукти в достатъчно количество и с качество, отговарящо на строгите международни критерии.

Израз на тази политика на МЗ е и новият Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, който влезе в сила на 21 ноември 2003 г. Той е в съответствие с директивата на Европейския съюз от 2002 г. и с него за първи път в българското законодателство се въвеждат мерки за контрол върху качеството и безопасността на кръвта и кръвните съставки. Със закона се регламентира създаването на Национален регистър, който включва информация за донорите и реципиентите, за всяка единица взета кръв, за дейностите в областта на трансфузиологията, извършвани в лечебните заведения. Въвежда се трансфузионен надзор, който позволява проследяването на всяка единица взета кръв от донора до пациента и обратно.

Законът изисква да бъдат издадени9 наредби, които уреждат условията и реда за извършване на диагностика, преработка и съхранение на кръв и кръвни съставки, провеждане на проверки, създаване на регистри, предоставяне на кръв и кръвни съставки на лечебните заведения. Със специална наредба ще бъде приет медицински стандарт по трансфузионна хематология.

Осигуряването на достатъчно безопасни количества кръв и кръвни съставки е от изключително значение за живота и здравето на хората у нас. Страната ни изпитва остра необходимост от увеличаване на броя на кръводарителите. Ежедневното кръвопреливане за много деца, родилки и болни хора е равнозначно на спасяване и поддържане на живота им. Наличието на достатъчно количество сигурна и безопасна кръв и кръвни съставки е гарант за националната сигурност на страната.

В България кръвонабирането, преработката, диагностиката, контролът, съхранението и разпределянето на кръвта и кръвните компоненти са съобразени с европейските стандарти, които гарантират тяхната безопасност и качество. Гарантирана е своевременната им доставка до всички лечебни заведения.

Състоянието на кръводаряването през последните 10 години е тревожно. Броят на кръводарителите е намалял с 32%. През 2003 г. те са 148 041, от които 4% са платените кръводарители. През 2003 г. за първи път за последните 10 години се отчита увеличаване на безвъзмездните кръводарители. По данни на Националния център по хематология и трансфузиология безвъзмездните кръводарители през 2003 г. са 141 249.

Общото количество дарена кръв през 2003 г. е 65 494 литра. През 2003 г. лечебните заведения са използвали 2502 литра цялостна кръв.

Министерството на здравеопазването подпомага дейността на центровете и отделенията по трансфузионна хематология чрез ежегодни доставки на всички необходими консумативи, пластмасови сакове за кръвовземане и тестове за диагностика.

Сподели в: