Върни се горе

В сряда, 21 февруари, от 11.00 часа Министерството на здравеопазването организира пресконференция по повод официалното стартиране на пилотен проект за внедряване на електронни здравни карти. Тя ще с е състои в заседателната зала на Общинския съвет в град Сливница.

В пресконференцията ще участват:
     Проф. Радослав Гайдарски , министър на здравеопазването
     Д-р Валери Цеков, заместник-министър на здравеопазването
     Д-р Румяна Тодорова, директор на Националната здравноосигурителна каса
     Г-н Александър Огнянов, заместник-директор на НЗОК
     Г-н Ивайло Радев, изпълнителен директор на InterComponentWare ( ICW )
     Г-н Петър Иванов, управляващ директор на Cisco Systems
     Г-н Йордан Йорданов , управител на KONTRAX
В срещата ще участват и общопрактикуващи лекари и фармацевти от района, които ще се включат в проекта.

Пилотният проект за внедряване на електронни здравни карти в България се изпълнява от фирмите ICW, Cisco Systems и KONTRAX , в сътрудничество с Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса. С него се поставя началото на тясното сътрудничество на IT - индустрията с правителството за въвеждане на електронно здравеопазване у нас. Решенията, които IT -фирмите предлагат, са успешно въведени в Германия и Австрия. Проектът ще позволи данните между лекари, фармацевти и НЗОК да се обменят в реално време, в момента на тяхното възникване. Чрез него ще се постави основа за разработката на нови електронни услуги в здравеопазването в полза на гражданите. Масовото въвеждане у нас на електронни здравни карти ще допринесе за по-ефективното управление на здравната система, за повишаване качеството на медицинското обслужване.

Пилотният проект е част от предвидените действия и мерки в Националната стратегия за внедряване на електронно здравеопазване (2007 – 2013 г.), приета от правителството в края на декември 2006 г. Разработването на електронни здравни карти, предоставяне на здравни услуги он-лайн и изграждане на информационни мрежи в областта на здравеопазването са сред основните цели на стратегията.

Колеги, за участниците в пресконференцията в гр. Сливница е осигурен транспорт. За по-добрата му организация ви молим до 16.00 часа днес, 19 февруари , да потвърдите своето участие на телефоните на пресцентъра на МЗ – тел. 9301-107 и 9301-118.

Сподели в: