Върни се горе

В хотел „Радисън” бе официално открита зимната информационна Антиспин кампания под надслов “Всеки ден е АНТИСПИН ден! Бъди в час!”. Проведена бе национална партньорска среща по повод приключване на изпълнението на първата Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, стартирането на новата програма (2009-2014) и приемането на новата национална стратегия и програма за ХИВ и СПИН 2008-2015).

В Националната партньорска среща участваха г-жа Емел Етем – вицепремиер и министър на извънредните ситуации, д-р Евгений Желев – министър на здравеопазването, Зам.-председател на Националния координационен комитет за борба със СПИН и туберкулоза, Н. Пр. Хенри Джаклин – постоянен представител на ООН в България, Н. Пр. Етиен дьо Понсен – посланик на Франция, председателстваща Съвета на ЕС в периода юли-декември 2008 г. и Н. Пр. Мартин Клепетко – посланик на Чехия, която ще председателства ЕС от януари 2009 г.

В качеството си на председател на Националния координационен комитет за борба със СПИН и туберкулоза, вицепремиерът Г-жа Емел Етем изрази своето удовлетворение от постигнатите резултати и диалога както на национално и политическо ниво, така и на местно ниво между общинските администрации, специалистите и неправителствените организации. 

Министърът на здравеопазването Евгений Желев заяви готовността на правителството да продължи да ръководи националната политика за борба с ХИВ и СПИН и да отделя значителни финансови ресурси за засилване на програмите за превенция на нови случаи на ХИВ инфектиране, както и подобряване на качеството на живот на хората, живеещи с ХИВ и СПИН. Той изказа своето удовлетворение от високата оценка, която България получи от Глобалния фонд за изпълнението на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и полученото продължаващо финансиране от 32, 4 милиона евро за периода 2009 – 2014 г. 

Н. Пр. Хенри Джаклин, потвърди задоволството си от успешното сътрудничество между българското правителство и агенциите на ООН в страната в областта на превенцията на ХИВ и сексуалното и репродуктивно здраве. Представителят на ООН в България отбеляза, че сега е моментът постигнатите успехи да се умножат.

Към общия тон на срещата се присъедини и Н. Пр. Етиен дьо Понсен, посланик на Франция в България, който заяви, че СПИН остава приоритетна точка в дневния ред на Съюза.

Официалните приветствия завършиха с изказването на посланика на Чехия у нас, Н. Пр. Мартин Клепетко, който обяви готовността на бъдещата страна председател на ЕС да поеме щафетата да подкрепя усилията на всички страни членки в непрестанните усилия за глобалната превенция и контрол на ХИВ и СПИН. 
            
Ключов момент в срещата беше и официалното подписване на Споразумението за изменение, допълнение и продължаване действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ, одобрено на заседание на Министерски съвет на 27 ноември 2008 г.
           
 
Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев връчи награди на институции и лекари, работещи активно за превенцията на ХИВ/СПИН. За системни дейности в областта на наблюдението на разпространението на ХИВ/СПИН награда за 2008 година получи Дирекция „Контрол на заразните болести” на РИОКОЗ-Пловдив.

За прилагането на добри практики в Кабинетите за анонимно изследване на ХИВ СПИН в Перник награда получи Фондация „Здраве и бъдеще”.   Фондация „Каспър Хаузер” получи награда за подпомагане на най-голяма група хора, живеещи със СПИН. Община Плевен беше наградена за въвеждането на часове по сексуално и репродуктивно здраве във всички училища. За посветеност и дългогодишна работа в сферата на превенцията на ХИВ/СПИН д-р Евгений Желев награди д-р Елена Кабакчиева. За изключително човешко и експертно присъствие награда получи д-р Христо Тасков, а за висок принос към решаване на проблема с ХИВ/СПИН  беше отличена Анина Чилева.A

Сподели в: