Върни се горе

Национална седмица за борба със затлъстяването под надслов „Хранене и физическа активност за здраве” стартира в понеделник, 27 ноември. Тя се организира Координационния съвет на Националния план за действие „Храни и хранене” 2005-2010 г. и Министерството на здравеопазването и ще продължи до 3 декември.

Националната седмица се провежда във връзка с Декларацията за борба със затлъстяването, приета през ноември от Европейската министерска конференция в Истанбул, както и в съответствие с целите и задачите на Националния план за действие.

Кампанията е под патронажа на Стефка Костадинова, председател на Българския олимпийски комитет, и Елена Йончева, журналист. През седмицата вниманието на обществеността ще бъде насочено към проблема със затлъстяването и породените от него рискове за здравето на човека. Целта е да се предизвика широко обсъждане на подходите за намаляване на основните рискови фактори за свръхтегло и затлъстяване – нездравословното хранене и ниската физическа активност.

Националната седмица стартира с Дискусионен форум на тема „Стратегии за превенция и намаляване на затлъстяването в България”, който ще се проведе в понеделник, 27 ноември, от 14.00 часа в зала “София” на гранд-хотел “София” (ул. „Гурко” 1).

Преди началото на форума, от 13.30 ч. ще се състои пресконференция (в зала „Триадица” на гранд-хотел „София”.

На пресконференцията ще бъдат представени основните инициативи, които ще се проведат по време на Националната седмица. Ще бъдат обявени местата, на които през седмицата специалисти по хранене и диетика ще извършват безплатни консултации и изследвания.

В дискусионния форум ще участват д-р Атанас Додов, заместник-министър на здравеопазването и председател на Координационния съвет за реализиране на Националния план за действие „Храни и хранене” 2005-2010 г., проф. Стефка Петрова, национален координатор на плана за действие „Храни и хранене” и ръководител направление „Храни и хранене” в Националния център по опазване на общественото здраве, ръководители на клиники по метаболитни заболявания и диететика, по кардиология, по ендокринология във водещите болници у нас, здравни и образователни експерти, представители на бизнеса, на браншови организации от хранителната и питейната индустрия, на местната власт, неправителствени организации.

Форумът ще акцентира върху въпросите за подобряване на храненето на децата в детските ясли, детските градини и училищата, както и за повишаване знанията на децата и възрастното население за здравословното хранене и физическата активност (учебни, образователни, информационни програми). Участниците ще обсъдят съвременната диагностика и лечение на затлъстяването и обучението на здравословно хранене на лица в риск - с диабет, метаболитен синдром, сърдечно-съдови заболявания. Ще бъдат дискутирани проблемите и перспективите в обучението по хранене в медицинските университети и колежи у нас. Сред темите на форума са и производството на храни, подкрепящи здравословно телесно тегло, както и програмите за действие за профилактика и намаляване честотата на затлъстяването. Ще се обърне внимание и на подобряването на условията за масов спорт и физическа активност.

Затлъстяването е един от сериозните съвременни здравни проблеми в света, включително и в България. Нездравословният модел на хранене и ниската физическа активност значително допринасят за увеличаване честотата на затлъстяването, диабет тип 2, коронарна болест на сърцето, хипертония, мозъчен инсулт, ракови заболявания и др. Страната ни поддържа висока смъртност поради сърдечно-съдови заболявания и е на едно от първите места в света по смъртност от мозъчен инсулт. До голяма степен тези заболявания се дължат на храненето - на ниската консумация на плодове и зеленчуци, високия прием на мазнини, злоупотребата с готварска сол. Свръхтеглото и затлъстяването намаляват продължителността на живота и повлияват неблагоприятно неговото качество.

Проведените през последните години у нас изследвания установяват редица неблагоприятни характеристики на храненето на българина. Преобладава високата консумация на мазнини, готварска сол, захар и сладкарски изделия, наред с традиционно ниската консумация на риба, сурови плодове и зеленчуци, недостатъчен прием на растителни влакнини и намаляване на количеството на пълнозърнестите и бобовите храни. Средният дневен прием на много от витамините (тиамин, рибофлавин, витамин С и фолиева киселина) и минералите (желязо, цинк, калций, магнезий) са под референтните стойности, особено при деца, бременни жени и стари хора.

Последното национално представително проучване на храненето и хранителния статус на населението в България показа, че свръхтеглото и затлъстяването се увеличават сред възрастното население. През 1998 г. свръхтеглото при мъжете над 18- годишна възраст е било 32%, а при жените - 22%, докато през 2004 г. се увеличава на 41% за мъжете и 34% за жените. Със затлъстяване през 1998 г. за били 15% от мъжете над 30-годишна възраст и 10% от жените, докато през 2004 г. мъжете със затлъстяване вече са 21% и 17% от жените.

Наднорменото тегло е сериозен проблем у нас и при децата. Със свръхтегло са 19% от момчетата между 14 и 19 години и 16% от момичета. Със затлъстяване са 7,6% от момчетата и 3,6% от момичетата. Широкото разпространение на наднорменото тегло е особено тревожно при децата и юношите, тъй като то преминава в епидемия в зряла възраст и повишава здравния риск за следващото поколение.

Заболяванията, свързани с небалансираното хранене, както и производството и предлагането на некачествени храни, замърсяването на хранителните продукти с биологични и химични агенти, са проблеми, които могат да се решават чрез прилагане на единна координирана държавна политика за пропагандиране принципите на здравословното хранене и производство и търговия с безопасни храни. Комплексният характер на тази политика изисква участието на много сектори от обществото - здравеопазване, образование, селско стопанство, икономика, финанси, хранително-вкусова промишленост, търговия, обществено хранене, на различни правителствени и неправителствени организации.

Политиката за борба със затлъстяването се провежда съгласно приетия от Министерски съвет Национален план за действие “Храни и хранене” 2005 – 2010 г. Основната му стратегическа цел е да се укрепва здравето на населението в страната чрез подобряване на храненето и намаляване на риска от заболявания, свързани с храните и храненето. Документът е съобразен със съвременните изисквания за здравословно хранене и безопасността на храните и с европейските директиви и препоръки.

Заложените в плана дейности са насочени към промяна на националния хранителен модел, която да ограничи риска от хранителни дефицити и хронични заболявания, свързани с храненето, както и риска от заболявания вследствие на замърсители и добавки в храните. Целта е да се подобри и осигуряването на здравословни и пълноценни храни, както и достъпът на цялото население до тях. Министерството на здравеопазването е изготвило националните препоръки за здравословно хранене на населението и предстои тяхното публикуване.

Сподели в: