Върни се горе

Днес, 22 ноември, започва Националната кампания за превенция на ХИВ/СПИН под надслов „Изследвай се за ХИВ/СПИН – анонимно и безплатно” по повод 1 декември, Световен ден за борба срещу СПИН.

Тази година Националната кампания за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН е под патронажа на вицепремиера г-жа Емел Етем и министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски. Инициативата е насочена към популяризиране на дейността и предлаганите услуги в кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване на СПИН (КАБКИС).

Към момента в България функционират 15 кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН. Разкриването им започва през 2003 г. с подкрепата на Световната здравна организация и в изпълнение на задачите и целите на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Кабинетите са разположени в 11 от най-големите градове - София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Варна, Плевен, Велико Търново, Благоевград, Русе, Пазарджик и Перник, което дава възможност на голяма част от населението да използва услугите, предлагани в кабинетите.

Пакетът от услуги, предлагани в КАБКИС, включва 3 задължителни елемента. При предтестовото консултиране консултантът подготвя желаещия за провеждането на изследването, дава достоверна информация за ХИВ и СПИН, обсъжда личния му рисков профил и възможните резултати от теста. Изследването за ХИВ се провежда само при декларирано съгласие от страна на обърналия се към кабинета. Следтестовото консултиране зависи най-вече от резултата от теста за ХИВ/СПИН. Ако резултатът е отрицателен, се обсъждат начините за превенция чрез възприемане на безопасно поведение, което ще предпази лицето от бъдещо заразяване с ХИВ, например употреба на презервативи, индивидуални игли и спринцовки при интравенозни наркомани. Ако резултатът е положителен, консултантът оказва психоемоционална подкрепа на изследвания човек и го мотивира да излезе от анонимност. Изследването под име осигурява гарантиран достъп до безплатно лечение на ХИВ-инфекцията.

Като КАБКИС функционират и 9 мобилни медицински кабинети, които предоставят услуги за консултиране и изследване на терен сред най-уязвимите и труднодостъпни групи – интравенозни наркомани и проституиращи мъже и жени.
От днес работа започват още 5 мобилни кабинета.
Техни получатели са 5 неправителствени организации - Фондация „За по-добро психично здраве” - Варна, Сдружение на ромските жени и деца „Надежда”- Видин, Фондация „Панацея” - Пловдив, Фондация „Инициатива за здраве” - София и Фондация „Здраве и социално развитие” - София.

Сподели в: